Talebelere küçük bir tavsiye

   Bir talebenin nasiplisi ilk okuyacağı hocanın ehil birisi olmasıdır. İlk okuduğu hoca ehil değilse, okuduğu ortam düzgün değil ise talebenin hayatı kararıyor. Çünkü eğitim için elverişli olmayan bir hoca ve ortamda en nice kabiliyetler köreliyor.

   Ehil bir hocaefendinin eline düşülmüş ise sabretmek en güzeli. Talebenin bir hocanın ders halkasında sonuna kadar sabır ve sebat göstermesi, ilim dallarından birini sağlam bir şekilde öğrenmeden diğerine geçmemesi, bir beldede ilim tahsilini tamamlamadan başka bir yere gitmemesi gerekir.
   Zira bir hocadan alınacak bilgileri taamlamadan başka bir hocaya gitmek, bir kitabı tamamlamadan başka bir kitaba geçmek, bir beldede kalış süresini tamamladam başka bir beldeye gitmek, öğrenim gayesini dağıtır, kalbi meşgul eder, vakitlerin zayi olmasına sebep olur, hocayı üzer…
   Dolayısıyla şayet donanımlı, yaptığı işi bilen, gayesi talebeyi manen ve ilmen donanımlı hale getirmek olan bir Hocaefendi ve uygun bir ortam bulunması halinde talebeler sebat etmeli, sabır göstermelidir.
   Talebe kardeşlerimize ve ilme başlayacak arkadaşlara tavsiyemiz sabır, sebat, devam ve istikamet ile tahsile devam etmeleridir…
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ