Vehbe Zuhaylî hocaefendi vefat etti

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn..
Âlimin vefâtı âlemin vefâtı gibidir.
İslâm Fıkhı ve Usûl-i Fıkıh alanında dünya çapında meşhur olan bir Fakîh…
Şam ulemâsından Vehbe Zuhaylî hocaefendi ahirete irtihâl etmiştir. Allah Teâlâ(c.c.) rahmetiyle muamele eylesin, geride bıraktığı ailesine ve talebelerine sabır ve metânet ihsân eylesin.

PAYLAŞ
Etiketler