Yazıcı melekler kaydediyor

Yüce Allah buyuruyor:
   İyi bil ki, (insanın) sağında ve solunda oturan iki melek (onun sevap ve günahlarını) kayıt altına almaktadır. (İnsan) bir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen ve yazmaya hazır mutlaka bir melek vardır. (Kaf, 17-18)
   Biri sağ tarafında ve diğeri sol tarafında olmak üzere her insanın yanında iki yazıcı (kayıt altına alıcı) melek vardır. Sağdaki meleğin görevi her çeşit hayırlı işleri ve sevapları kayıt altına almaktır. Soldaki meleğin görevi de her çeşit çirkin işleri ve günahları kayıt altına almaktır.
   Meleklerin yeme, içme, havayı soluma, tuvalete gitme, yorulma ve uyuma gibi hiçbir sorunları olmadığından, gece-gündüz görevli oldukları kişiyi izlerler ve yapmış olduğu her çeşit günahları ve sevapları hem sesli ve hem de görüntülü olarak mânevî kamera ile kayıt altına alırlar. İşte buna kişinin amel defteri denir.
   Günah işleyen kişi eğer pişman olup tevbe ederse, mânevî kameradaki çirkin görüntüler silinir ve hiç günah işlememiş gibi kamerası tertemiz olur. Eğer pişmanlık duyup tevbe etmez ve aksine günah işlemeye devam ederse, kameradaki çirkin görüntüler katlanarak çoğalır ve ölüm anında bu çirkin görüntüleri görünce çok pişman olur.
Çocukların günah ve sevapları da kayıt altına alınır mı?
   Çocukların erginlik çağına kadar sadece sevapları kayıt altına alınır, günahları alınmaz. Küçük yaştaki çocukların peltek ve tatlı dilleri ile Allah Allah demeleri, yemeğe başlarken ve su içerken Bismillâhirrahmânirrahîm demeleri, İhlâs ve Fâtiha gibi bazı kısa sûreleri ezberlemeleri ve ezbere okumaları, anneleri ve babaları ile birlikte namaz kılmaları, hatta seccâdenin üzerinde yatıp kalkmaları,
   Bunların her biri sevap kapsamında olduğundan, sağdaki melek bunların hepsini kayıt altına alır ve mahşer yerinde çocuğun sevap ve günahları tartılırken terâzinin sevap bölümüne konur.
   Çocuklar erginlik çağına gelince yani erkekler rüyada ilk defa ihtilâm olunca ve kızlar da ilk âdetlerini görüp temizlenince, soldaki melek günahlarını kayıt altına almaya başlar.
   Erginlik çağına gelen çocuklar (kız-erkek), eğer bir vakit namazı kılmazlarsa, Ramazan ayında özürsüz bir gün oruç tutmazlarsa ya da başka günah işlerlerse, örneğin erginlik çağındaki (âdet gören) kızlar dışarıda açık saçık gezerlerse, bunların hepsi soldaki melek tarafından kayıt altına alınır ve mahşerde sevapları, günahları tartılırken terâzinin günah bölümüne konur.
Beyin hücreleri, amel defteri ve gizli kamera
Allah (c.c.) insanların yaşam boyu gezip gördükleri yerleri, tanıştıkları kişileri, aralarında geçen gizli-açık konuşmaları, duyup dinledikleri ve okuyup öğrendikleri bilgileri sesli ve görüntülü olarak beyinlerindeki küçücük hâfıza hücrelerine yüklediği gibi,
   İnsanların yaşam boyu yapmış oldukları her çeşit iyi ve kötü işleri, sevap ve günahları da sesli ve görüntülü olarak tüm ayrıntıları ile yazıcı meleklerin mânevî kamerasına yükler.
   İşte o dehşetli mahşer yerinde Allah (c.c.) herkesin amel defterini eline verecek ve “Kitabını oku! Bu gün sana hesap görücü olarak kendi nefsin yeter! (Diyecek)”. (İsrâ, 14)
   Gizli kameralara yakalanan suçluların poliste, savcılıkta ve mahkemede başlarını öne eğip suçlarını kabul ve itiraf etmenin dışında hiçbir seçenekleri olmadığı gibi, meleklerin görünmeyen mânevî kameralarına yakalanan günahkârların da, mahşer yerinde başlarını öne eğip günahlarını kabul ve itiraf etmenin dışında hiçbir seçenekleri olmayacak.
   Ahmet Tomor Hocaefendi – İhvanlar.net

PAYLAŞ