Temel Dini Bilgiler Soruları


Hocalar talebelere soru hazırlarken biraz zorlanıyor. Biz hocalarımıza kolaylık olsun diye temel dini bilgiler alanında 19 basit soru hazırladık. Siz de kendinizi imtihan edebilirsiniz
1- Aşağıdakilerden hangisine oruç tutmak farz değildir?

 1. a) Ergenlik çağına ulaşan
 2. b) Müslüman olan
 3. c) Deli olan
 4. d) Akıllı olan

 
2- Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?

 1. a) Kendi isteği ile ağız dolusu kusmak
 2. b) Göze ilaç damlatmak
 3. c) Bilerek yiyip içmek
 4. d) Akşam vakti girmeden iftar etmek

 
3- Abdestin sünnetlerinden 3 tane yazınız.
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
4- Abdest ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. a) Abdestsiz namaz kılınmaz
 2. b) Abdestsiz Kâbe tavaf edilemez
 3. c) Abdestsiz Kur’an-ı Kerime el sürülmez
 4. d) Abdestsiz Ezberden dahi Kur’an okunmaz

 
5- Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan değildir

 1. a) Niyet     b) Kıraat               c) İftitah Tekbiri               d) Secde

 
6- Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerindendir

 1. a) Namazda Subhanekeyi okumak
 2. b) Namazın her rekatında Fatihayı okumak
 3. c) Fatihadan sonra “amin” demek
 4. d) Rukuya eğilirken “Allahu Ekber” demek

 
7- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (S.a.v)’in doğum ve vefat tarihlerini doğru olarak gösterir

 1. a) 572 – 631    b) 570 – 640   c) 573 – 622     d) 571 – 632

 
8- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (S. A. V) çocuklarından değildir?

 1. a) Abdullah b) Rukiyye               c) Hatice               d) Kasım

 
9- İlk Müslüman olan Kadın – Erkek – Köle – Çocuk aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir

 1. a) Hz. Sümeyye – Hz. Ebubekir – Hz. Zeyd – Hz. Ali
 2. b) Hz. Amine – Hz. Ömer – Hz. Ali – Hz. Zeyd
 3. c) Hz. Halime – Hz. Ebubekir – Hz. Zeyd – Hz. Ali
 4. d) Hz. Hatice – Hz. Ebubekir – Hz. Zeyd – Hz. Ali

 
10- Peygamberimiz (S.a.v) Medine’ye hangi yılda kiminle hicret etmiştir

 1. a) 620 yılında Hz. Ebubekir ile
 2. b) 622 yılında Hz. Ebubekir ile
 3. c) 632 yılında Hz. Ali ile
 4. d) 622 yılında Hz. Osman ile

 
11- Peygamberimiz’in de katıldığı 3 büyük savaş sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir

 1. a) Uhud – Hendek – Bedir
 2. b) Mute – Bedir – Hendek
 3. c) Bedir – Uhud – Hendek
 4. d) Hendek – Mute – Bedir

 
12- Müslümanların ilk hicret ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir

 1. a) Medine
 2. b) Habeşistan
 3. c) Mekke
 4. d) Yemen

 
13- Allahu Teala’nın varlığını veya bildirmiş olduğu inanç esaslarından, emir ve yasaklarından her hangi birini inkar eden, hafife alan kişiye ……. denir. Boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi uygun olur?

 1. a) Mü’min
 2. b) Münafık
 3. c) Kafir
 4. d) Müşrik

 
14- Allah’ın sıfatlarından “sonradan yaratılmış olanlara benzememek” anlamına gelen sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

 1. a) Kıdem b) Kıyam bi nefsihi     c) Tekvin               d) Muhalefetün lil havadis

 
15- kainattaki tüm olayları idare etmekle görevli olan ve cennetteki meleklerin başkanı olan melekler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. a) İsrafil (Aleyhisselam) – Rıdvan
 2. b) Mikail (Aleyhisselam) – Rıdvan
 3. c) Cebrail (Aleyhisselam) – Malik
 4. d) Mikail (Aleyhisselam) – Malik

 
16- Peygamberlere gönderilen kitaplarla alakalı aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?

 1. a) Hz. Davud (Aleyhisselam) – Tevrat
 2. b) Hz. İsa (Aleyhisselam) – İncil
 3. c) Hz. Musa (Aleyhisselam) – Tevrat
 4. d) Hz. Muhammed (SallallahuAleyhi ve Sellem) – Kur’an-ı Kerim

 
17- Peygamberlerin 5 temel özellikleri vardır. Bunlardan “Emanet” sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. a) Doğru sözlü olmak
 2. b) Günah işlememek
 3. c) Güvenilir olmak
 4. d) Zeki olmak

 
18- Aşağıdakilerden hangisi büyük azim sahibi Peygamberlerden değildir

 1. a) Hz. Nuh (Aleyhisselam)
 2. b) Hz. Lut (Aleyhisselam)
 3. c) Hz. İbrahim (Aleyhisselam)
 4. d) Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

 
19- Aşağıdaki noktalı bölgeleri uygun şekilde doldurunuz

 1. a) Ergenlik çağı kızlarda …. İle ….. yaş arasıdır
 2. b) Haram gibi kesin yasak olmayan fakat dinimizce hoş görülmeyen işlere ……………… denir
 3. c) Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara …………………., göç edenlere yardım edenlere de ………….… denir.

d)Namazın bütün kurallarını yerli yerince tam olarak yapmaya ……………………… denir.

 1. e) Namaz içinde herhangi bir yanılmayı telafi etmek için yapılan secdeye ……………………………. denir.

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ