Müslüman ne yaptığını bilmeli

Prof. Dr. Cevat AkşitMüslüman adam temiz olmak zorundadır. Kıyafeti temiz olmalıdır. Yattığı yer temiz olmalıdır. Yaşadığı yer temiz olmalıdır. İbadet ettiği yer temiz olmalıdır. Temizlik din de asıldır. Temiz olmayanın ibadetlerine şüphe düşer. Emeği ziyan olur. Biz medeniyet ümmetiyiz. Bu bilinçle yaşamaya da mecburuz.

Peygamber Efendimiz’e sahabeden bir zat sema ile ilgili sorular soruyor. Hazreti Peygamber ise O’na, “bana semadan soru soruyorsun ama tırnaklarını bile kesmemişsin” buyuruyor. Tabi bunlar bize birer örnektir. Burada tırnak kesmenin önemi anlatılıyor. Peki, tırnağın ne kadarını keseceğiz? Tırnağın etin üzerinde kalanı kesilmelidir. Peki, ne kadar aralıklarla kesilmelidir? Sünnet olanı haftalık olarak Cuma günleri kesmektir. Ama farz kısmı ise 40 gündür. Yani bir Müslüman 40 gün boyunca tırnaklarını hiç kesmezse günahkar olur. Aynı şey koltuk altları ve kasıkta da geçerlidir.  Bunlar insan olmanın gereğidir. Müslüman temizdir. Koltuk altını ve kasığını temizler. Bununla ilgili bir olaya şahit oldum. Amerika’da Türk bir basketbolcu vardı. Orada profesyonel olarak spor yapan bir kardeşimiz. Bir maçında koltuk altınının orman gibi olduğunu fark ettim. Olmadı kardeşim. Sen sporcusun. Müslümansın. Ona annesi babası öğretmemiş olabilir. Herhangi bir hocadan terbiye almamış da olabilir. Bu mesuliyettir. Bizler de karımıza kızımıza çoluğumuza çocuğumuza öğreteceğiz. Hatırımızın geçtiği arkadaşlarımızı usulünce uyaracağız. Onları kırmadan Müslümanın bunlara dikkat etmesi gerektiğini anlatacağız. Biz onlara anlatmaya mecburuz. Çünkü sorumluyuz…

TIRNAĞI DİŞLE KESMEK MEKRUHTUR

Tırnağı diş ile kesmek de İslam fıkhında mekruhtur, yanlıştır.

Biz vahşi hayvan değiliz. Geceleyin tıraş olmak da yanlıştır. Fakat bu bahsi açmak lazım. Şimdi bu zatların bu meselelerin hükmünü koyduğu dönemde elektrik icat edilmiş değil. gece yanlışlıkla bir tarafını keser diye kötü görülmüştür. Yine geceleyin cenaze kal-dırmakta mekruhtur. Fakat şimdi her yer güneş ışığı ayan beyan görünüyor. Mekruhtur hükmü bu zararlarından olsa gerektir. Ayrıca cami de de tırnak kesmek ve tıraş olmak da mekruhtur. Çünkü her tarafı batırır. Cami ibadet yeridir, zikir yeridir pis olamaz.  Efendimizin emirleri böyle…

TIRNAKLARINIZI UZATMAYIN

Peygamber Efendimiz, “cünüplük tırnak arasına gizlenir” buyuruyor. Tırnak büyük olunca içine her türlü kir toplanır. Gusül alınca su içine girmez ve gusül abdesti sahih sayılmaz. eğergünlerce tırnağını kesmezsen içine bir sürü pislik dolar ve orası katılaşır. Vücudun her tarafının su ile temizlenmesi gusül abdestinin farzıdır. Eğer gusül geçersiz olursa adam cünüp olur ve ibadetleri ziyan olur.  Resulullah bu konuya özellikle ehemmiyet göstermiştir ve “Bana semadan haber soruyorsun ama tırnaklarını kesmiyorsun. Aksine kuş tırnağı gibi uzatıyorsun” diyerek sahabeleri açıkça uyarmıştır.

TEMİZLİK DİNDE ASILDIR

Müslüman adam temiz olmak zorundadır. Kıyafeti temiz olmalıdır. Yattığı yer temiz olmalıdır. Yaşadığı yer temiz olmalıdır. Yaşadığı yer temiz olmalıdır. Temizlik din de asıldır. Temiz olmayanın ibadetlerine şüphe düşer. Emeği ziyan olur. Bahsi geçen hadise benzer bir vakıayı da Hz. Hüseyin efendimiz yaşamıştı. Küfe de bir zalim adam Hz. Hüseyin’e “Ey Peyganberin torunu sineğin kanı pis midir?” diye sordu. Hz. Hüseyin o adama “siz abim Hz. Hasan’ı zehirlediniz. Ehli beyte zulmettiniz. Bana kalkıp bunu mu soruyorsun” diyerek huzurdan kovmuştu. Aynı olaylar günümüzde de yaşanmıyor mu? Adam namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Gelmiş “tavuktan kurban olur mu” diye boş sorular soruyor. Bu maalesef gülünecek bir haldir.

Köpeğin salyası necistir

Müslüman ne yaptığını bilmelidir. İlim sahibi olmalıdır. İslam tavsiye dini değildir. İslam hüküm dinidir. İslam bir yaşama biçimidir. Müslüman attığı adımdan kestiği kıla kadar hayatının her safhasında gayri nizami hareketlerden uzak durmalıdır. Ancak bedeviler temizliğe dikkat etmez. Adam köpekle aynı kaptan yemek yiyor. Bu olmaz. Ben bir devlet reisi gördüm, adam köpeği ağzından öpüyordu. Arkadaş, köpeğin salyası necistir. Şimdi bu adamdan yönetici olur mu? Kardeşlerim biz medeniyet ümmetiyiz. Biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Bu bilinçle de yaşamaya mecburuz. Allah bizleri hem madden hem de manen temiz kullarından eylesin. Amin.

Cevat Akşit Hocaefendi – Milli Gazete

PAYLAŞ