İmam Şa'bi'nin Şia Hakkında Söyledikleri

Hicri 110 yılında vefat eden İmam Şaʹbi, Şiaʹyı Yahudiler ve Hıristiyanlarla; onların, peygamberlerinin arkadaşları hakkındaki hükümleriyle, peygamberlerin arkadaşlarının konumlarını kabul etmeleri ve bundan etkilenmeleri ile kıyaslarken ne güzel söylemiştir.
Onun şöyle dediği rivayet edilir: ʺYahudilere soruldu: Sizin dininizin en hayırlı insanları kimler? Onlar da, Musaʹnın arkadaşları, dediler. Hıristiyanlara soruldu: Sizin dininizin en hayırlı insanları kimler? Onlar da, İsaʹnın havarileridir, dediler. Rafızilere soruldu: Sizin dininizin en şerlileri kimler? Onlar da, Muhammedʹin ashabı, dediler. Onlar için bağışlanma dilemeleri istendi, Rafıziler ise onlara sövdüler.ʺ

Ebuʹl Hasen en‐Nedvi, “Ehli Sünnet ile Şiaʹnın Sahabe-i Kiram Tasvirleri Arasındaki Fark: İki Zıt Tablo”, s.75.

PAYLAŞ