Muska Takmak Caiz mi?

Soru: Günümüzde insanlar daha çok ruhsal hastalıklarının tedavisi maksadıyla bir takım hocalara gidiyorlar. Onlar da bu insanlara muska/hamail yazıyorlar ve üstlerinde taşımaları gerektiğini söylüyorlar. Kimileri de bu muskaları boyunlarına asıyorlar. Böyle bir şeyin aslı var mıdır? Daha çok sormak istediğim şey şu: Selefî akım bu tarz ameliyeler için şirk yakıştırması yapıyor. Bu tavrın doğruluğu nedir? Fî emânillâh…
Cevap: Soruda bahsi yapılan muska olayının toplumumuzda bir hayli yaygın olduğunu biliyoruz. Daha çok ruhî hastalıklarla mübtelâ olmuş insanlar tedavi maksadıyla farklı yollara başvurmaktadırlar. Bunların içerisinde türbelere bez bağlamak yahut her hangi bir ağaca dilek bezi takmak şeklinde meşru zeminde olmayan yöntemler olduğu gibi Kur’an ayetleriyle tedavi olmaya çalışmak gibi İslam’a uygun şekiller de vardır. Muska da bu söylediğimiz meşru tedavi çeşitlerdendir. Allah Teâlâ Kitab-ı Hakîm’de Kur’an’ın şifa olduğunu beyan etmektedir. “Ey insanlar! Gerçekten de size Rabbinizden büyük bir öğüt, göğüslerde bulunan (vesveselere) büyük bir şifa, tam bir hidayet inananlar için de büyük bir rahmet gelmiştir”[1] ve “Biz inananlar için öyle bir Kur’an indirmekteyiz ki o büyük bir şifadır”[2] şeklindeki ayet-i kerimeler söylediğimizin misalidirler. Zamanımızda insanların tedavi maksadıyla hocalara gitmeleri de bu inancın bir eseridir. Ruhları maddi hayatın baskılarıyla buhran geçirenler huzur ve refahlarını Kâinatın yaratıcısı olan Allah Teâlâ’ nın kelamında aramaktadırlar.
İçinde Kur’an ayeti veya başka bir duanın yazılı bulunduğu bir muskayı üzerinde taşımak veya muska yapıp boğaza asmakta da her hangi bir beis yoktur. Zira Ebu Davud ve başkalarının rivayetinde Hz. Peygamber (Aleyhissalatü vesselam) geceleyin uyurken korku geçiren kimselerin
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ، وَمِنْ عِقَابِهِ، وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُون
“Gazabından, azabından ve kullarının şerrinden (Allah Teâla’nın) eksiksiz ve noksansız olan isimleri ve sıfatlarına sığınırım” şeklindeki duayı okumalarını tavsiyede bulunmuştur.[3] Sahabeden İbn Ömer (Radıyallahu Anh) buluğa erenlere bunu öğretirdi. Buluğa ermediğinden dolayı bu duayı okumaya muktedir olamayacak yaşta olanlar için de bir şeye yazıp boyunlarına asardı.[4] Bu rivayeti açıklayan şarihler, korunma maksatlı bir takım me’sûr duaların yazılıp boyna asılmasının caiz olduğunu belirtmektedirler.[5] Şu halde muska yapıp boyna asmak asılan şeyin bizatihi kendisinden değil, onun kıymeti ve bereketiyle Allah Teâlâ’dan şifa talep etmek anlamına gelmektedir. Bu ameli şirk ile yaftalamak gabilikten neşet eden taassubî bir fiil olsa gerektir. Vesselam…


[1] Kur’an, Yunus 57
[2] Kur’an, İsrâ 82
[3] Ebu Davud, Sünen, Tıb, No: 3895, Tirmizi, Daavat, No: 3528, Hakim, Müstedrek, No: 2010, el-Beyhaki, ed-Daavatu’l-Kebir, No: 429
[4] Ebu Davud, Sünen, Tıb, No: 3895, Tirmizi, Daavat, No: 3528,
[5] Halil es-Sehârenfûrî, Bezlu’l-Mechûd, XI/ 622, Daru’l-Beşairi’l-İslamiyye, Beyrut-Lübnan, 2006, B.I, Azim Abâdî, Avnu’l-Ma’bûd, X/ 386, 1969, B.II
DİRAYET DERGİSİ – ÖMER FARUK KORKMAZ HOCAEFENDİ

PAYLAŞ