Mason Abduh'un Fil Suresi zırvası

   İlahi olmaktan çıkmış, değiştirilmiş, uydurmalar katılarak şişirilmiş, hurafelerle doldurulmuş İncil’i gelişen akılcılığa karşı savunmak ve Kilise’yi kurtarmak için icat edilen tarihselciliği, her harfinin Allah kelamı olduğundan şüphe olmayan Kur’an’a uygulamak istiyorlar.
   Kur’an-ı Kerim’de anlatılan olağan üstü olayları, batı karşısında yaşadıkları eziklik duygusuyla “tevil” etmeye çalışıp kendilerince Kur’an’ı kurtaracaklar. 
   Allah’a teslim olup “işitik ve itaat ettik, O ne dediyse doğrudur, öyledir” demek yerine KUR’AN İLE ÇELİŞEREK saçma sapan yorumlara gidiyorlar.
   Adem Aleyhisselam’ın topraktan yaratılmasını “toprak yokluğu ifade eder” diye yorumlayıp “Adem’in de babası var” diyen İran ajanı…
   “Allah geleceği bilmez” küfrüyle meşhur olan, Fil suresinde taş atan varlıkların kuş değil bulut olduğunu, atılan şeylerin de yanardağ patlaması olduğunu zırvalayan Süleymaniye meydan soytarısı… sadece bir kaç misal.
   Muhammed Abduh’un Fil Suresi tefsiri de aynı garabeti taşıyor. Abduh söz konusu sürenin tefsirinde Ebabil Kuşlarını önce sinek ardından mikrop, taşları da sineklerin ayaklarına bulaşan toz zerreleri olarak tevil eder ve bunu garip bir şekilde rivayetlerin ittifak ettiği bir husus olarak niteler. Ayrıntı için bkz: Muhammed Abduh, Tefsiru Cuz’i Amme, Matbaatu’ş-Şa’b, Mısır, ty., s.118 vd.
   Bakın, birisi “bulutlar” diyor aynı kafadan diğeri “sinek” diyor. Birisi taşlara “yanardağ patlaması” derken diğeri “ayaklarına bulaşan toz taneleri” diyor…
   İşte Resulüllah’tan, sahabeden, alimlerden kopanların hali böyle oluyor.
   Dalalet ehline şu ifadeyle serzenişte bulunmak istiyoruz:

   “Oryantalist Müsteşriklere teslim olduğunuz kadar Allah’a teslimiyet gösterseydiniz bu hale düşmeyecektiniz.”

 www.ihvanlar.net
 
 
 

PAYLAŞ