Sarık sakal düşmanlığı ve Sol kesimi korkutma çabası

   Türkiye’de hilafetin kaldırılmasıyla İslam adına ne varsa inkılapla silmek isteyen zihniyet bunun yanında sarıklı hocaları asmış ve katletmişti. Onlar Resulüllah’ın sünnetini yaşayanları asarak, keserek İslam’ı yok edeceklerini, bitereceklerini zannediyorlardı. Belki bir dönem özellikle merkezi yerlerde bunu başardılar. Artık gözlerine batacak, ruhlarını sıkacak İslami bir işarete rastlanmıyordu.
   Ta ki, Of’un dağlarında filizlenen bir çınar İstanbul Fatih’te kök salana kadar.
   Mahmud Efendi Hazretleri tekrar ihya etti unutulan sünnetleri. Hem zahiri hem batınî.
   Kadınlar çarşafıyla, erkekler sarık ve cübbeleriyle her yönden Peygambere benzemek için çaba gösterdiler. Alaycı bakışlara, hakaretlere göğüs gerdiler. En yakınlarından bile “öcüye dönmüşsün” gibi dışlamalara tahammül gösterdiler.
   Ve geldiğimiz noktada yadırganmyan bir kılık kıyafet olarak halk içinde benimsendi.
DİN DÜŞMANLARI BOŞ DURMADI
   Halkın tekrar unutturulan sünnetlere, hocalara, şeyhlere dönmemesi için zihinlere yöneldiler. Yeşilçamın kuruluş amaçlarından biri de buydu. Çevirdikleri filmlerle hoca, şeyh, sarık sakalı hedef aldılar. (BURADAN BAKABİLİRSİNİZ)
   Günümüzde bu algı çabası farklı kanallar vesilesiyle devam etmekte. Buradan bir kaç misale bakabilirsiniz.

HOCA GÖRÜNÜMLÜ ŞAKLABANLARLA SÜNNET DÜŞMANLIĞI
   Giyim kuşamıyla bir kafir (gayri müslimle) aynı temayı taşımaktan rahatsız olmayan hoca ünvanlı bazı şahıslar da bu düşmanlığı dini bir temele dayandırarak Resulüllah’ın sünnetinden rahatsızlıklarını dile getirip, her sünnetin uygulanmayacağını, bunların fazlalık sünnet olduğunu, giyim kuşamın örfi olduğunu ileri sürerler.

   Giyim kuşam örfe göre değişir ise bizim örfümüzde zaten o daracık pantollar, ceketler, şapkalar yoktu Onları bu memlekete kan akıtarak zorla soktular. (Şapka kanunu hala mevcut) Bizim örfümüz de Resulüllah’ın sünnetine uygundu. Kafirin kılık kıyafetini örf olarak kabul ediyor ama Resulüllah’ın sünnetini dışlıyor. Müslümanları da bu şekilde uzaklaştırıyor.
GÜNÜMÜZDEKİ PROVOKASYONLARIN SEBEBİ
   Günümüzde de sarık ve cübbe kullanılarak provokasyonlar yaptırılabilir. Sebeplerinden bir tanesi her zamanki gibi sünnete, İslami kisveye düşmanlıktan kaynaklanır.
   İkincisi ise kamu alanlarında getirilen kılık kıyafet serbestliğidir.
   Başörtü sakal gibi din düşmanı kesimi rahatsız eden şeylerden sonra sarık sakal gibi İslam alametlerinin de bir gün kamu çalışanlarına serbest olmasından korktuklarından ve bu yöne doğru bir gidişat gördüklerinden dolayı provokasyon yapıyorlar ve yapacaklar. Kemalistler bu gibi görüntüler üzerinden İslam’a kin kusacak, ülke böyle olacak, putumuz elden gidecek diye yaygara yapacak. Hatta başkanlık seçimlerinde bu tür şeyleri malzeme olarak kullanacaklar.
   Mason medya ne kadar şişirirse şişirsin Allah’ın izniyle eskisi gibi tutmayan bayat provokasyonların farklı şekilleri de gelecektir mutlaka.
   Uyanık olmak ve aldanmamak zorundayız. Gündeme almayarak onların amacına da hizmet etmemiş oluruz.
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ