Osmanlı Padişahlarının Saltanat yılları

1-Osman Gazi……………………………1299-1326    27sene
2-Orhan Gazi…………………………….1326-1359    33sene
3-Sultan 1. Murad………………………1359-1389    30sene
4-Sultan Yıldırım Beyazıd……………1389-1403    13sene
5-Sultan Çelebi Mehmet……………..1413-1321    8  sene
6-Sultan 2. Murad………………………1421-1451    30sene
7-FATİH SULTAN MEHMED………..1451-1481    30sene
8-Sultan 2. Beyazıd……………………1481-1512    31sene
9-YAVUZ SULTAN SELİM………… …1512-1520    8 sene
10-KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN….1520-1566    46sene
11-Sultan 2. Selim………………………1566-1574    8  sene
12-Sultan 3. Murad……………………..1574-1595    21sene
13-Sultan 3 Mehmed…………………..1595-1603   8 sene
14-Sultan 1. Ahmed……………………1603-1617    14sene
15-Sultan 1. Mustafa…………………..1617-1623    5 sene
16-Sultan 2. (Genç) Osman………….1617-1622    5 sene
17-Sultan 4. Murad…………………….1626-1640    17sene
18-Sultan     İbrahim…………………..1640-1648    8 sene
19-Sultan 4. Mehmed…………….. ….1648-1687    39sene
20-Sultan 2. Süleyman…………… ….1687-1691    4 sene
21-Sultan 2. Ahmed……………………1691-1695    4 sene
22-Sultan 2. Mustafa………………….1695-1703    8 sene
23-Sultan 3. Ahmed…………………..1703-1730    27sene
24-Sultan 1. Mahmud…………………1730-1754    24sene
25-Sultan 3. Osman……………………1754-1757     3 sene
26-Sultan 3. Mustafa…………………..1757-1774    17sene
27-Sultan 1. Abdulhamid……………1774-1789     15sene
28-Sultan 3. Selim………………………1789-1807     18sene
29-Sultan 4. Mustafa………………….1807-1808     1 sene
30-Sultan 2. Mahmud………………..1808-1839     31sene
31-Sultan 1. Abdulmecid…………….1839-1861     21sene
32-Sultan     Abdulaziz………………..1861-1876     15sene
33-Sultan 5. Murad…………………….1876-            93gün
34-Sultan 2. ABDULHAMİD HAN….1876-1909     33sene
35-Sultan     Mehmet Reşat………….1909-1918     9 sene
36-Sultan     Mehmed Vahidüddin..1918-1922     4 sene

www.ihvanlar.net

PAYLAŞ