İnsan türünü yok olmaktan, kadını aşağılanmaktan “Müslüman aile” kurtarabilir

Yusuf Kaplan gündeme dair yazdı:

Benim kadın düşmanı olduğum iftirasını yayıyorlar, iyi mi!

Ne zavallı insanlar var yahu! Talebelerinin (öğrenci değil talebe) yüzde 70’inden fazlası, kız kardeşlerimizden oluşan bir adam, nasıl kadın düşmanı olabilir ki!

Bu meseleye yarınki yazımda gireceğim. Ama önce asıl meseleye, “kadın sorunu”nun köklerine, felsefî temellerine bakmamız gerekiyor. Yoksa bir arpa boyu yol alamayacağız.

ŞİDDETİN FELSEFÎ KAYNAĞI: MODERNİTE

Nietzsche, büyük adamdı. “Modernler, nedenlerle sonuçları birbirine karıştırıyor, sonuçları neden olarak konumlandırıyorlar,” demişti.

Kadına şiddeti, cinayeti, ürpertici hâdiseleri konuşuyoruz. Fakat sadece sonuçları konuşuyoruz; felsefî nedenleri de, sosyo-kültürel bağlamları da atlıyoruz!

Modernitenin ürettiği bir dünyada, modernitenin yol açtığı sorunları, travmaları yaşıyoruz.

Kadına şiddetin temeli, kaynağı, nedeni, modernitedir. Modernitenin kendisi şiddettir felsefî olarak: Ontolojik şiddet. Varlığa saldırı. Tanrı’yı hayattan uzaklaştırma: Deizmin kapısı böyle açıldı.

Bunun nihâî mantîkî sonucu elbette ki ateizm olacaktı: İnsanı tanrılaştırma.

Varlığın düzenini bozdu modernite. Tanrı’yı izafileştirdi, insanı her şeyin merkezine yerleştirdi, tanrılaştırmaya cüret etti.

“İnsanın ‘Tanrı’yı öldürmesi, insanın tahammül edebilmesi en büyük cinayettir” demişti, cins Amerikalı kadın düşünür Susan Sontag.

Bütün şiddetlerin temelinde işte bu felsefî şiddet gizli: İnsanın ‘Tanrı’ konumuna yerleşmesi, büyük varlık zincirinin yerle bir edilmesi, varlıklar arasındaki ilişkilerdeki dengenin yok edilmesi.

Batı uygarlığı, şiddete dayalıdır. Ve şiddete dayalı ilişkiler ağı örer…

Çatışmacıdır, o yüzden: Tanrı’yla insan, insanla tabiat, erkekle kadın ve bütün sınıflar arasında çatışmaya dayalı ilişki biçimleri üzerinden kendini üretir. Bu, kendini üretmek midir, tüketmek mi; düşünmeye değer bir soru/n!

BATI DIŞLAYICI, İSLÂM KUCAKLAYICI

Özenle vurguluyorum: Tanrı fikrinin yok edilmesi, ontolojik şiddetin temelidir.

O yüzden modern seküler hayatın merkezinde hem şiddet vardır hem de şiddete dayalı ilişki biçimleri.

Çatışma buradan çıkar.

Frenkçe terimler çok kışkırtıcı tam bu noktada: Batı uygarlığı dışlayıcıdır, “exclusivist” yani. İslâm medeniyeti ise kucaklayıcı, inclusivist.

Greklerde, Roma’da, Kilise çağlarında, modernitede ve postmodernitede, bunun güçlü ve yıkıcı tezahürlerini görüyoruz.

Öyle ki, bu dışlayıcılık o kadar gayr-i insanî ve gayr-i tabiî hâller alıyor ki, iş, ifrat ve tefrit boyutlarına varıyor; bir uçtan diğerine yuvarlanıyor Batılı insan…

Hayatın her alanında böyle. Özellikle de sanatta.

BATI’DAKİ İFRAT VE TEFRİTİN GEREKÇESİ: AÇILMA FOBİSİ

Richard Sennett, bu durumu, “açılma korkusu” olarak tarif eder, mimariden yola çıkarak…

Nefis bir metafordur bu. İki bin küsur yıllık Batı uygarlığının serüvenini iki kelimeyle özetlemeye yetecek kadar muazzam bir metafor.

Şöyle izah eder bunu Sennett: Kilise çağlarında “dışa açılma korkusu, fobisi hâkimdi” der, mimariye ve hayatın her alanına. Modern kent mimarisinde bu durum “içe açılma” fobisine dönüşmüştür.

Kilise çağlarında, Hıristiyan dünya tasavvuru, dünyayı necis olarak gördüğü için dünyadan kaçar; dünyayı lanetler; insanı içe, içine, manastıra kapatır.

Manastır da çok güçlü bir metafordur: Toplumdan kaçışın adıdır aynı zamanda. O yüzden toplumdan izole bir yerde inşa edilmiştir bütün manastırlar.

Modern kent mimarisi, modern seküler dünya tasavvurunun en iyi yansıdığı yer’dir: Dışarı atar modern insana kendini; içine bakmaz; içine, ruhuna mesafe koyar; bedenine, tenine, tensel zevklerine odaklanır ve zamanla ruhunu terkeder.

ÇATIŞMACI VE DIŞLAYICI KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİ ARKEOLOJİSİ

Kadın erkek ilişkileri bu ifrat ve tefrite dayalı çatışmacı ve dışlayıcı felsefî temel üzerinde/n teşekkül etmiştir Batı’da. Bütün medeniyetler fosilleştirildiği, bütün dünya Batılılaştırıldığı, Batılı zihin kalıpları, zevkler ve beğeniler üzerinde/n yaşamaya mahkûm edildiği için, bu çatışmacı, dışlayıcı, sonuçta da ifrat ve tefritçi erkek kadın algısı ve ilişki biçimleri, bütün dünyaya taşındı…

Batılılar, itidal’i, denge’yi bilmezler. Uçlarda gezinirler hep.

İnsanlığı (human) bile “erkek” (man) üzerinden tanımlayan Batı’da erkek-egemen toplum yapısının hâkim olması kaçınılmazdı.

Yüzyıllarca kadın aşağılandı Batı’da. Cadı kazanları kuruldu. Cadı kazanlarında yakıldı kadınlar. Bütün kötülükler, kadın imagosuna yüklendi. Engizisyonlarda, kadınları kötülüklerin sebebi gördü, ne işkenceler yapıldı öyle!

Bunun tersine dönüşmesi kaçınılmazdı elbette. Kadın hareketinin geldiği nokta sadece erkeğin dışlanması değil, cinsiyetin de inkârı.

Batı’da, modern sanayi toplumunda kadın hareketinin doğmaması vicdansızlık, ruhsuzluk olurdu. O yüzden kaçınılmazdı. Ama bunun kadını yok eden, neseneleştiren, sömüren, çağdaş köleleşme biçimlerine mahkûm eden nitelikler kazanması da kaçınılmazdı.

Batı’da kadın olmadı. Kadın, insan olarak varolmadı. Genellikle böyle bu. Kadının tarihi, aşağılanlamalar, zulümler, yok oluşlar tarihi.

Batı uygarlığı, kadınsız, maskülen bir uygarlık. Şimdi erkeksiz, babasız, cinsiyetsiz, dolayısıyla transhuman, posthuman, robotlaşmış, ruhusuzlaşmış bir uçuruma doğru yuvarlanıyor…

Bizde de kadın aşağılanıyor modernleşme sürecinde ama insan türünü yok olmaktan, kadını ise aşağılanmaktan yalnızca “Müslüman aile” kurtarabilir, diyorum. Nasıl’ı yarınki yazıda artık…

Yeni Şafak – Yusuf Kaplan

PAYLAŞ

3 YORUM

 1. Avatar
  Kenan öztoprak

  İslamiyet gelmeden önce küfür ve cahiliye devrinde kadınların hiç bir değeri yoktu erkekler istediği zaman istediği gibi eşlerini degistirebiliyordu.Kız çocuklarının bir hayvan gibi bile değeri yoktu diri diri gömülüyorlardı.Islam dini evvel Allah(cc)’ün inayeti ile ve peygamber efendimiz(sav)’in tebliği ile küfrün kalbine saplandı.Kadınlar nikah ahdi ile kocalarının zimmeti altına alındı kadınlar ve kızlar değer kazandı yani islamın kadına verdiği değeri hiç felsefi düşünce yada bir din yada hiç bir ideoloji kısacası hiç bir saçma sapan düşünce ve fikir kadına bu kadar değer vermedi kadın evlenince eş doğurunca anne unvanını aldı.Allah(cc)un yasak ettiği fiiller hariç koşulsuz ve şartsız kocalarının himayesi altına alındı.Şimdi batılı pislikler ve nasipsizler çıkmış kadın haklarından eşitlikten özgürlükten bahsediyor kadının orasını burasını göstermesini özgürlük sayıyor kadının istediği zaman istediğinin altına yatmak gibi bir iffetsizlik ve namussuzluğu eşitlik sayıyor kısacası islamın kadına getirdiği özgürlüğü ucuz adi haram ve günah yollarla elinden almak istiyor.Bu da islamdaki toplum ve aile yapısına ters düşüyor.Asıl amaçları müslümanların çoğalıp gelişmesini ve kendileri gibi amaçsız ve gayesiz yaşayarak dini ve manevi değerlerden uzaklaşmalarını istiyorlar çünkü yüce Allah(cc)u yüce kitapta kıyamete yakın nurunu tamamlayacağını buyuruyor bunlar müslüman neslinin direği aile yapısını ifsad (bozma) etmeye çalışıyorlar.Batılı islam ve müslüman düşmanlarının unuttukları tek şey Allah(cc)un vaadi haktır ve ne yaparlarsa yapsınlar Alllah(cc)u vaadini yerine getirecek nurunu tamamlayacaktır nasılki 1400 asır evvel islam küfrü bitirmişse asrımızda da islam tekra küfrü bitirecek müslümanlar kafir ve küffara galip gelecek zafer tekrar İSLAM’ın olacak bi iznillah.

 2. Avatar
  Selçuk bozdemir

  Ahu kardeşim bunları bilmeyen yok.geç kaldınız geç.avrupada bir papaz bile karşı çıktıgından ceza aldı. ben yusuf kaplan ile bire bir bu konuları görüştüm yahudi sorosla bu derneklerin baglantılatını anlattığımda yusuf bey Tayyip bey ile onlar karşılıklı birbirini kullanıyorlar menfaati geregi dedi. 8 ay sonra Twitter attı bu dernekler yahudi soros la iş birligi yapıyor derhal bu dernekler kapatılmalıdır dedi. Ardından selçuk bayraktar kademe sahip çikti. Bir nesil bu lanetli madden dolayı tramma yaşadı. Bu gün bitirseler bunun izleri 30-40 yıl sürecek. Şimdi papan gibi yazarlar hocalar hepsi aynı şeyleri söylüyorlar. Dilsiz şeytanlık yaptılar bu güne kadar. Abdurrahman dilipaka 81 ilde akp kadın kolları dava açacakmış. Tayyip bey de çok agır eleştiride bulundu. Hadi sahip çıksınlar Abdurrahman beye görelim kaç okkalık adamlar. Gelelim bu yasanın kaldırılma sürecine seçim zamanı gelir o zaman kalkar.ana muhalefet kendi menfaatleri için neyi nerde yapacağını iyi bilir.

 3. Avatar

  Yusuf hocam Allah sizden razı olsun doğruya doğru eğriye eğri… Eğilip bükülmeden yazan cesur kalem