Pir Muhammed Hüseyin mezhepsizlik propagandası

Daha önce Pir Muhammed Hüseyin adlı şahsın tasavvufu nasıl istismar ettiği anlatılmıştı. Şimdi de mezheplere nasıl sinsice saldırdığını görüyoruz.

Bunlar, mezhepler yok demezler. Taktikleri budur. Mustafa İslamoğlu da böyle başlamıştır. Daha sonra “o da adam ben de adamım” demeye başlamış ve son aşamada mezhepleri inkar etmiştir.

İşte o video:

PAYLAŞ