Kurban nedir? Ne değildir?

Yüce Allah buyuruyor:
(Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. O halde sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Sana buğzeden (inciten As bin Vail), asıl soyu kesik olan odur. (Kevser Sûresi)

Kurban ne demektir?

Mânevî açıdan Allah’a yaklaşmak için deve, sığır, manda, koyun ve keçi gibi dört ayaklı evcil hayvanları ibâdet niyeti ile Allah rızası için kesmeye kurban denir. Müslüman olup hür, mukim ve belirli servete sahip olanların kurban
bayramında kurban kesmeleri İmâm-ı A’zam’a göre vâcib, İmâm-ı Yusuf, İmâm-ı Muhammed, İmâm-ı Şâfî ve İmâm-ı Mâlik’e göre sünnet-i müekkeddir.

Kurbanlık hayvanlar:
Sadece deve, sığır, manda, koyun ve keçi türü dört ayaklı evcil hayvanlardan kurban olur. Bunların dışında eti yenen dört ayaklı av hayvanları yakalanıp evcilleştirilse de kurban olmaz. Tavuk, horoz, ördek, kaz ve hindi gibi iki ayaklı evcil hayvanları kurban ya da adak niyeti ile kesmek, mecûsî (ateşe tapınanların) âdeti olduğu için
tahrîmen (harama yakın) mekruhtur. Deve beş yaşını, sığır, manda iki yaşını, koyun ve keçi de kamerî aylara göre bir yaşını doldurunca kurban olur. Ayrıca yedi, sekiz aylık iri yapılı koyunlar da kurban olabilir. Bir ya da iki gözü kör, ayağı yere basamayacak kadar topal, aşırı zayıf, kulağının, kuyruğunun yarısı kesilmiş, boynuzu kökten kırılmış ve dişlerinin çoğu dökülmüş hayvanlar kurban olamaz.

Ortak kurban kesme:
Deve, sığır ve manda yedi kişiye kadar ortaklaşa kesilebilir. Ancak ortaklardan her birinin müslüman olması, kurban niyeti ile katılması, hisselerinin eşit olması ve etin tartılarak eşit oranda taksim edilmesi şarttır. Eğer ortaklardan biri, inançsız, ateist, olsa, ya da et niyeti ile katılsa, katılım payı diğerlerinden daha az ya da daha çok olsa hiç birinin kurbanı olmaz.

Kurban nasıl kesilir?
Kurbanlık hayvan kesileceği yere yavaşça ürkütülmeden ve itilip kakılmadan getirilir. Koyunun, keçinin üç, ineğin dört ayağı bağlanır ve sol yanına Kıble’ye karşı yatırılır. Bilenler “En’âm Sûresinin” 162 ve 163. âyetlerini okur, Allah rızası için kurban kesmeye niyet eder, sonra “Bismillah, Allahü Ekber” der ve konuşmadan kurbanını keser. Parasal ibâdetlerde vekâlet geçerli olduğundan, elinden gelmeyenler yetenekli bir müslümana vekâlet verip kurbanlarını kestirebilirler. Önemli olanı kesicinin müslüman olması, vekâleten kestiğinin bilincinde olması ve hayvanı “Bismillah, Allahü Ekber” diye kesmesidir.

Yüce Allah buyuruyor:
Onların (kurbanların) ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvânız (ve ihlâsınız) ulaşır. (Hac – 37)

Kuşkusuz kurbanın eti, kemiği ve kanı değil de, sadece kesenin takvâsı ve ihlâsı Allah’a ulaşır. Çünkü Allah sadece takvâ ve ihlâsla yapılan işleri kabul eder.

Takvâ ve ihlâs nedir?
Allah korkusu ile her çeşit günahlardan titizlikle kaçınmaya takvâ ve gösterişten kaçınıp her işi Allah rızası için yapmaya ihlâs denir. Diğer ibâdetler gibi kesilen kurbanların Allah katında kabul olması da takvâ ve ihlâsa bağlı olduğundan, her zaman ve her yerde titizlikle günahlardan kaçınalım, her işimizi sadece Allah rızası için yapalım ve özellikle kurbanlarımızı da helâl para ile alalım.

Yüce Allah buyuruyor:
Üzerine Allah’ın adı anılmadan (kasten Besmele’siz) kesilenleri yemeyin. Kesinlikle o (eti yemek) fâsıklık (haram) dır. (En’âm – 121)

Suda yaşayan balık türlerinin dışında, ister av hayvanı olsun, ister tavuk, horoz, ördek ve hindi gibi kanatlı hayvan türleri olsun ve ister koyun, keçi ve inek gibi evcil hayvanlar olsun, Kesenin Allah’ın birliğine inanan tevhid ehli olması ve keserken “Bismillah” demesi şarttır.

www.ihvanlar.net
Ahmet Tomor Hocaefendi

PAYLAŞ