Ağustos’ta unutulan bir savaş YERMÜK

AĞUSTOS’ta unutulan bir savaş YERMÜK:

Anadolu’yu sahabeye Yolgeçen hanı yapan savaş:

Hz Ebu Bekir’in hilafetinin son, Hz Ömer’in hilafetinin ilk günleri. Halife Suriye/Ortadoğu’yu fethetme emri vermişti. 16-20 Ağustos 634 yılı. 125 bin kişilik Bizans ordusu karşısında 35 bin kişilik şanlı sahabe ordusu. Komutan ‘ALLAH’ın kılıcı’ Halid b Velid. Yani 4 kişiye karşı 1 sahabi savaşacaktı.

Yer; YERMÜK. Netice: Bizans ordusu tümden yok oldu. İmparator ‘bir daha dönüşü olmayacak olan dosttan sana elveda suriye/ortadoğu’ demişti.

Sahabe çok kısa zaman sonra Malatya’da olacaktı. Bundan 35 yıl sonra Ebu Eyyub el-Ensârî İstanbul surları önünde ebedi ikamet edecekti. Semtin adı Eyüp olmuştu. Anadolu’daki sahabe türbeleri işte bu gazilere ait. 700’lerde ölen Battal Gazi’yi de unutmayalım

Prof Dr Orhan ÇEKER

PAYLAŞ