Sahâbe’ye Bakışımız Nasıl Olmalı?

Soru:
“Hz. Peygamberin (sav) eğitiminde yetişmiş, vahyin inişine bizzat tanıklık etmiş ve İslam’ın gelecek kuşaklara aktarılmasında kilit rol üstlenmiş bir nesil olması hasebiyle” sahabeye bakışımız nasıl olmalıdır? Tevbe suresi 100. ayet ortada dururken, onları ‘sıradan insan’ mı sayacağız?

Cevap:
Din’i onların anladığı gibi anlama ve onların yaşadığı gibi yaşama hassasiyetinde olan insanlar için Sahabe nesli vazgeçilmezdir. Efendimiz (s.a.v)’in Sahabe konusundaki tavsiye ve talimatları bizim Sahabe telakkimizin oluşumunda en temel belirleyicidir.

Sahabe’yi devreden çıkardığınızda yerine bir şey ikame etmeniz lazım. Şia bunu aslı-faslı olmayan bir “Ehl-i Beyt” söylemiyle yapmaya çalışmış ve sonunda o pak Ehl-i Beyt adına uydurulmuş binlerce yalanın vücut verdiği bir literatür oluşturmuştur.

Mu’tezile bu noktada kısmen aklı ikame etmeye çalışmış, kısmen Ehl-i Sünnet’in Usul literatürünü benimsemek zorunda kalmıştır.

Biz Sahabe’yi metodolojik mecburiyetler sebebiyle değil, Kur’an ve Sünnet emrettiği için baş tacı yaparız. Elbette bunun metodolojik neticeleri de olmuştur/olacaktır…

Sahabe’ye yönelik arızalı bir algı, din telakkisini bütünüyle etkisi altına alır. Zira Kur’an’ı da Sünnet’i de bize nakleden onlardır. Ya Kur’an, Sünnet, Sahabe ekseninde bir Müslümanlık yahut bir kısmı tarihten taşınan, bir kısmı da günümüzde vücut bulmuş olan bid’at anlayışların vücut verdiği sanal ve kurgusal din anlayışı…
Ümmet böyle bir yol ayrımında şimdi.

Doç. Dr. Ebubekir Sifil Hoca

PAYLAŞ
Etiketler