Erkek ve Kadının avret yerleri neresidir?

ERKEĞİN AVRET OLAN UZUVLARI
1) Tenasül uzvu ve etrafı.
2) Hayaları ve etrafı.
3) Dübür (makat) ve etrafı.
4- 5- İki kalça.
6-7- Dizlerle beraber baldırlar.
8- Göbekten kasığa kadar olan yer ve iki tara burun hisası.

Hür kadının avret olan uzuvları, erkeğin avret uzuvları olarak zikrettiğimiz sekiz uzuvdan başka on altı uzuvdur. Bunlar:
1- 2- İncikl er (diz ile ayak arası olan kısım).
3- 4- Memeler.
5-6- Kulaklar.
7-8- Dirseklerle beraber pazular.
9-1 O- Bil eklerle beraber kollar.
11- Göğüs.
12- Baş.
13- Saç.
14- Boğaz.
15-Bunlara sırttan ayrı olarak omuzları da bir uzuv olarak eklemek gerekir.

Elbisesini bulacağını ümit eden kimse, vaktin çıkmasından korkmadığı sürece bekler. Avret mahallini örtecek bir şey bulamayan kişi oturarak ve ayaklarını kıble tarafına uzatarak ima (baş hareketi) ile kılar.

PAYLAŞ