Ankara Müftüsünün tarihi konuşması hayran bıraktı

Ankara Müftüsü Hasan Çınar Hocamızdan Allah râzı olsun. Böyle müftüler Diyânet’te bulundukça Ehl-i Sünnet azîz olmaya devâm edecektir. Demek ki biz üzüm yemek derdindeyiz, doğruyu söyleyenlere hasretiz, onları bulunca da sizinle paylaşıyoruz.

PAYLAŞ