İbn Haldun Üniversitesinde büyük hadis hizmeti

İbn Haldun Üniversitesi hadis alanında biri 7, diğer, 4 yıl süren önemli projelere ev sahipliği yaptı. Yapılan çalışmalar hadis alanında araştırma yapanlara ışık tutacak.

İbn Haldun Üniversitesi Hadis Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi projelerden ilkine 2017 yılında başladı. Proje hadis alanında önemli kaynaklardan biri olarak kabul edilen İmam Süyûtî’nin Tedrîbü’r-râvî fî şerḥi Taḳrîbi’n-Nevevî isimli kitabının okutulmasıydı.

Çağımızın önemli muhaddislerinden Muhammed Avvama, kendisinin tahkikini yaptığı bu kitabı çok değerli müzakerelere imkân tanıyan bir ortamda, Türkiye ve ülke dışından seçkin akademisyen ve ilim adamlarına okuttu.

Muhammed Avvama bu çalışmasında, kitabın metninin orjinalini tespit çabası içinde olduğu kadar metnin kendisini, ihtiva ettiği konuları, müellifin yaptığı alıntıları da kaynaklarından gösterdi. Gerektiği yerde çok faydalı bilgiler vererek karşılaştırmalar yaptı. Bu çalışma bir anlamda Tedrîbü’r-râvî eserini yeniden yapılandırdı.

5 ciltlik bu eserin okutulması İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi’ndeki DarulKurra’da yüzyüze yapıldı ve yaklaşık 7 yıl sürdü. Pandemi dönemindeyse dersler online olarak devam etti. İbn Haldun Üniversitesi Hadis Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde icra edilen derslerle tamamlandı.

PAYLAŞ

YORUM YAZIN