SEFERİ VE HÜKÜMLERİ

Seferin Anlamı ve Müddeti     249- Sefer ve Müsaferet, lügatta herhangi bir mesafeye gitmektir. Bunun karşıtı “ikamet”dir. Din yönünden sefer,…

Devamı SEFERİ VE HÜKÜMLERİ

YARIŞMA VE EĞLENCE HUSUSUNDA

>İslamda Eğlence ve Yarışmaların Hükmü     160- İslamda meşru sayılan eğlenceler mubahtır. Oyun ve eğlence denilen birtakım zararlı ve faydasız…

Devamı YARIŞMA VE EĞLENCE HUSUSUNDA

AKRABALIK İLİŞKİLERİ VE SINIRLAR

İslâmda Aile ve Akrabalık İlişkileri     52- Müslümanlar arasında bir din kardeşliği vardır. Bu, din bakımından genel bir yakınlık ve…

Devamı AKRABALIK İLİŞKİLERİ VE SINIRLAR

GİYİM VE KIYAFET

Giyilmesi ve Kullanılması Gerekli ve Caiz Olup Olmayan Şeyler     133- Her müslüman için avret yerlerini örtecek şekilde sıcaktan ve…

Devamı GİYİM VE KIYAFET

YEMEK VE İÇMEK HUSUSUNDA

  Yiyip İçme Mikdarı ve Bunların Edebleri     121- Ölmeyecek kadar (Açlıktan ölmeyek kadar) yiyip içmek farzdır. Çünkü böyle bir…

Devamı YEMEK VE İÇMEK HUSUSUNDA

BULUNTU MALLAR HUSUSUNDA

Lukataların (Buluntu Malların) Mahiyeti ve Hükümleri     148- Bir yerde bulunan ve sahibi bilinmeyen yitik bir mala “Lukata” denir. Bunu…

Devamı BULUNTU MALLAR HUSUSUNDA

YENİLMESİ HARAM OLAN VE OLMAYAN ŞEYLER

Yenip İçilmesi Helâl Olan ve Olmayan Şeyler     109- Eşyada yenip içilme bakımından asıl olan mubah olmaktır. Bütün eşya, aslında…

Devamı YENİLMESİ HARAM OLAN VE OLMAYAN ŞEYLER

ÖDÜNÇ ALMA MESELESİ

İstikraz (Ödünç Alma) Meseleleri     96- İstikraz (borç alıp verme) muamelesi, altın ve gümüş gibi yalnız misliyat denilen tartılır şeylerde,…

Devamı ÖDÜNÇ ALMA MESELESİ

SÖZÜ KABUL EDİLECEK VE EDİLMEYECEKLER

Din ve Muamelâtta Sözleri Kabul Edilecek ve Edilmeyecekler     48- Sadece dinle ilgili Allah’la kul arasındaki bir ibadet işinde adaletli…

Devamı SÖZÜ KABUL EDİLECEK VE EDİLMEYECEKLER

KAZANÇ – ALIŞVERİŞ SINIRI VE KARABORSA

Çeşitli Kazanç Yollarının Üstünlük Dereceleri     75- Çeşitli kazanç yolları vardır. Bunlardan en faziletlisi, cihad yoludur. Sonra sırası ile ticaret,…

Devamı KAZANÇ – ALIŞVERİŞ SINIRI VE KARABORSA

FAİZ – RİBA MAHİYETİ

Ribanın Mahiyeti ve Nevileri     90- Riba’nın lûgat anlamı ziyade demektir. Din deyiminde, alış-verişlerde bir karşılık olmaksızın akidler arasında ziyade…

Devamı FAİZ – RİBA MAHİYETİ

KURBANIN MAHİYETİ HİKMETİ

Kurbanın Mahiyeti, Vücubu ve Şer’î Hikmeti     1- Kurban Yüce Allah’ın rahmetine yaklaşmak için ibadet niyeti ile kesilen özel hayvandır….

Devamı KURBANIN MAHİYETİ HİKMETİ

KURBANIN CİNSİ VE KUSURU

Kurbanın Cinsi ve Kusurlu Olup Olmaması     6- Kurbanlar yalnız koyun, keçi, deve ve sığır cinsi hayvanlardan kesilebilir. Mandalar da…

Devamı KURBANIN CİNSİ VE KUSURU