Seferi olan namazı nasıl kılar, nasıl niyet eder

Seferi olan bir kimse, dört rekâtlı farz namazlarını kısaltarak ikişer rekât olarak kılar, buna “kasr-ı salât” denir. Akşam namazının farzı yine üç rekat, sabah namazının farzı da yine iki rekat olarak kılınır.

Seferi iken dört rekâtlı namazları iki rekât kılmak vaciptir. Bu, bir ruhsat değil, azimettir.1 Bu sebeple, seferi hükmünde bir kimse ne kadar rahat ve ne kadar geniş vakte sahip olursa olsun, dört rekâtlı namazları iki rekât kılacaktır.

Seferilikte sünnet namazların kısaltılması diye bir husus yoktur. Dört rekâtlı farzların iki rekât olarak kılınması mesafeye yani seferi olmaya bağlı iken, sünnetlerin kılınması veya terk edilmesi yolculuğun durumuna, vakte ve fırsata bağlıdır.

Seferi bir kimse, eğer güvenli ve meşakkatsiz bir yolculukta olup vakti de müsaitse, farzlardan önce ve sonra kılınan revatip sünnetler ile işrak, evvabin gibi nafile namazları kılar. Bu şekilde bir fırsat ve vakte sahip değilse, farzları iki kılıp sünnetleri terk eder. Elbette sabah namazının sünnetinin ayrı bir önemi olduğu için, seferi bir kimse her halükarda sabah namazının sünnetini kılmaya gayret etmelidir.

Seferilikte namaza nasıl niyet edilir?

Seferilikte namazın özel bir niyeti yoktur. Kişi mukimken namaza nasıl niyet ediyorsa, seferilikte de aynı şekilde niyet eder. Çünkü kişinin yolculuk başında seferiliğe niyet etmesi, namazını kısaltarak kılmasına yeterlidir.

Bu nedenle kişinin seferilikte kılacağı namazlar için “seferi kılmaya” veya “dört rekatı iki rekat kılmaya” şeklinde niyet etmesine gerek yoktur.

dipnot

(1) Alemgir, el Fetava’l Hindiye: 1/139

PAYLAŞ