Kategori: FETVALAR

Çiftçiler topladıkları her yirmi kasa ürün için bir kasa öşür mü vermek zorundalardır?

Çiftçiler sulama biçimlerine göre her on kasa veya her yirmi kasa için bir kasa öşür vermek zorundadırlar. Toprak ürünleri aşikâre mallar sınıfına girmektedir ve bu ürünlerden öşür adıyla zekât alınmaktadır. Öşür kelimesi Arapça olup onda bir demektir. Sebze, meyve, tahıl gibi zirai mahsullerden alınan zekât miktarının alemi yani özel ismi olmuştur. Öşür, zekâttan farklı bir […]

Çaylık sahibi olan kişiler öşür vergisi verecekler midir? Devletin vergi adına kestiği vergiler öşür vergisine sayılır mı?

Çaylık sahibi olan kişiler öşür vergisi vereceklerdir. Toprak ürünlerinin zekâtı, toprağın sulama tekniğine ve emek harcanıp harcanmadığına göre belirlenmektedir. Bir öşür arazisi yağmur, çay veya ırmak sularıyla sulanırsa onda bir; dolap, su motoru, satın alınacak su ile bütün yıl veya yılın yarısından çok sulanırsa yirmide bir oranında “öşür” adı ile zekâta tabi olur. Eğer arazi […]

Ramazanda oruçlu yıkanmak caiz midir

   Her zamanda yıkanmak caiz olduğu gibi Ramazan’da da yıkanmak ve temizlenmek caizdir. Hazreti Aişe Radıyallahu anha annemiz: “Zaman zaman Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cünüb olarak sabahlardı.” buyurmuştur.    Yani Peygamberimiz bazen sabah olduktan sonra yıkanırdı. Şayet oruçlu olarak yıkanmak caiz olmasaydı elbette Peygamberimiz bunu yapmazdı.. Halin Günenç Hocaefendi – ihvanlar.net

Bankanın verdiği promosyonu almak caiz midir?

“Bankanın verdiği bu promosyon paraların alınması caiz değildir. Çünkü bu paralar hediye değil, faizdir. Maaşların banka üzerinden çalışanlara verilmesi anlaşması karşılığında verilen bir fazlalık olduğu için faizdir. Yani aslında bu promosyon, kurumun bankaya yatırdığı çalışan maaşlarının faizi olmaktadır.” Öncelikle şunu belirtelim ki gün geçtikçe ve konuyla alakalı sorular çeşitlendikçe, verilen fetvayı ve meseleyi tekrar gözden […]

At eti haram mı

Kur’an-ı Kerîm’de atlardan savaş aracı olarak söz edilir. Allah, binmeniz ve süs hayvanı edinmeniz için atları, katırları ve merkepleri yarattı” (en-Nahl, 16/8). Hz. Peygamber, Kur’an’da haram olduğu bildirilen hayvanların dışında, bazı hayvan isimleri vererek veya vasıflarını belirterek bu konuda yasaklar koymuştur. Câbir (r.a.)’den rivayete göre, şöyle demiştir: “Nebî (s.a.s.), Hayber gününde bizi katır ve merkep […]

Diş dolgusu gusle mani midir?

   Diş onarımı ile ilgili üç şeklin hangisi olursa olsun, altına suyun geçemeyeceği açıktır. Bu sebeple gusle mani olmaları akla gelmekte ise de, bağlanan tellerin veya kaplanan parçaların, asıl makamına kaim olacağı ve suyun onlara isabetinin kafi geleceği ifade edilmiştir. Mesela, bir kimsenin kolu veya ayağı kırılsa da alçıya alınsa, gerek gusül için gerekse abdest […]

Leasing nedir? Leasing caiz midir?

Leasing; herhangi bir malın mülkiyetini satın almadan, kullanım hakkını belli bir süre için elde etme işlemine denmektedir. Daha geniş bir ifadeyle; bir malın mülkiyetinin finansal kiralama şirketinde kalarak, önceden belirlenen kiralar karşılığında, kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşme süresinin sonunda da sembolik bir bedelle malın mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman aracıdır.    Yaptığımız araştırmaya […]

Bankanın aldığı dosya masrafı faiz mi

Bankalar kar amaçlı kuruluşlardır. Bankaların en temel kazancı da faiz geliridir. Bu nedenle banka kredilerine faizsiz de olsa son derece temkinli yaklaşmak gerekir. Bankalar istihbarat masrafı, komisyon bedeli, sigorta masrafı, ekspertiz masrafı, dosya masrafı gibi çeşitli gerekçelerle müşteriye masraf yansıtmaktadırlar. Bu masrafların neler olduğu ve hangi gerekçelerle alındığı önemlidir. Mesela ortada bir hizmet varsa, banka […]

Gece tırnak kesmek caiz mi

Bu soru Harünü’r-Reşid tarafından İmam Ebu Yusuf’a sorulmuş. O, “caizdir” diye cevap vermiş. Kendisine delil sorulmuş, “el-Hayrü la yüahharu= Hayır, te’hir olunmaz” Hadis-i Şerifini haber vermiştir. (Feteva-i Hindiye c.5,s. 358)

Gusül kaç kısımdır?

Üç kısımdır: 1- Farz: Cünüplük, hayız ve lohusalık gibi hallerden dolayı yıkanmak gibi. 2- Sünnet: Cuma ve bayram namazları ile ihrama gireceğinde ve bir de Arafat’ta vakfe yapacağında boy abdesti almak sünnet bulunmaktadır. 3- Mendup: Hacamat olduğunda, ölü yıkayacağında, Berat ve Kadir gecesi gibi kandil gecelerinde alınan boy abdesti mendub veya müstehab diye adlandırılmaktadır.