Kategori: HADİSLER

Bir hadis-i şerif ve 3 ders

Sabah namazından sonra güzel bir hadis okudum. Kendi adıma bu hadisten bazı sonuçlar çıkardım, paylaşmak istedim. Sahabeden Üseyd bin Hudayr adında biri vardı. Mizahı severdi. Yaptığı esprilerle insanları güldürürdü. Bir gün etrafına toplanmış birkaç kişiye yine böyle espriler yapıp onları güldürürken Allah Resûlü (s.a.v.) oradan geçiyordu. O da espri olsun diye elindeki sopa ile Üseyd’in […]

Fasıkları övmek hakkında hadis

Cevat Akşit Hocaefendi çok önemli bir konuya temas ediyor. Hacısının da hocasının da karşısındaki insanın makam ve mevkisi olması sebebiyle fasık da olsa övmesini dile getirerek konuyla alakalı hadis-i şerifi okuyor.

Deve idrarı üzerinden hadis düşmanlığı yapmak

   Hadis alimleri sanki enayiymiş gibi hadisleri anlayabilmek için yıllarca hadis ilmini tahsil ediyorlar. Mubarekler yıllarını veriyorlar bu ilme. Saçları dökülüyor, gözlerinin feri gidiyor. Bu ilme vakıf olduktan sonra hadisleri tam manasıyla anlayabiliyor, hadisler arasında bir çelişki olmadığını görebildiği gibi hikmetlerini de idrak edebiliyor.    hadis inkarcıları ise inkar etmek için bile azıcık araştırma ihtiyacı hissetmiyorlar. Bu […]

Peygamberimizin bana söz verin dediği iki organ

   Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) buyuruyor:    “Kim bana iki çene arasındaki (dili) ile iki ayağı arasındaki (üreme) organını koruma sözü verirse, ben de ona cennet sözü veririm.” (Buhârî-Tirmizî)    Freni patlayıp yoldan çıkan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün sonu, genelde bir felâketle noktalandığı gibi akıl freni patlayıp İslâmî yoldan çıkan, dili ve üreme organı üzerinde hakimiyeti […]

Dili korumak hadisleri

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah’a ve âhiret gününe inanan, ya hayır söylesin ya da sussun. “ Buhârî, Edeb 31, 85, Rikak 23; Müslim, Îmân 74, Lukata 14. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 123; Tirmizî, Kıyâmet 50 1515. Ebû Mûsâ radıyallahu anh şöyle dedi: – Ey […]

Gıybet edeni dinleme yasağı

Ebû’d-Derdâ radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. “ Tirmizî, Birr 20 İtbân İbni Mâlik radıyallahu anh’den “Allah’ın Rahmetini Ümit Etmek” bahsinde geçen uzun hadisinde rivayet edildiğine göre şöyle dedi: (Bizim […]