Kategori: HADİSLER

Sağ el ile taharet edilmez

Ebû Katâde radıyallahu anh’ den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Hiç biriniz küçük abdest bozarken erkeklik uzvunu kesinlikle sağ eliyle tutmasın, sağ eliyle silinmesin, bir şey içerken kabın içine solumasın!” Buhârî, Vudû 19, Eşribe 25; Müslim, Tahâret 63. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tahâret 18; Nesâî, Tahâret 22; İbni Mâce, Tahâret […]

Tek ayakkabıyla gezmeyin

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sizden biriniz tek ayakkabı ile dolaşmasın. Ya ikisini de giysin veya ikisini de çıkarsın!” Buhârî, Libâs 40; Müslim, Libâs 68, 71. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 41; Tirmizî, Libâs 34; İbni Mâce, Libâs 29    Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh: Ben, […]

Ateşi söndürmek kapların ağzını kapatmak

İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Uyumak istediğiniz zaman evlerinizde yanar halde ateş bırakmayınız!” Buhârî, İsti’zân 49; Müslim, Eşribe 100. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 161; Tirmizî, Et’ime 15 1657. Ebû Mûsâ el-Eş’arî radıyallahu anh şöyle dedi: Medine’de gece vakti bir ev yandı. Ev sahiplerinin durumu Nebî […]

Ölünün arkasından ağıt yakmak

ÖLÜNÜN ARKASINDAN BAĞIRA-ÇAĞIRA AĞLAMANIN, YÜZÜNÜ TIRMALAMANIN, YAKA-PAÇA YIRTMANIN, SAÇINI YOLMANIN, KAZITMANIN VE “KAHROLAYIM, HELÂK OLAYIM” DİYE BEDDUA ETMENİN HARAM OLDUĞU    Ömer İbni’l-Hattâb radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Arkasından koparılan feryat (ve yakılan ağıt) sebebiyle ölüye kabrinde azâb olunur. “ Bir rivâyette (Tirmizî, Cenâiz 23) “ölüye ağlandığı sürece” […]

Köpek beslemek hakkında hadisler

AV, ÇOBAN VE ZİRAAT KÖPEKLERİ DIŞINDA KÖPEK EDİNMENİN YASAKLANMIŞ OLDUĞU    İbni Ömer radıyallahu anhümâ, “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim” dedi: “Av veya çoban köpeği dışında her kim köpek edinirse her gün o kimsenin ecir ve sevabından iki kırat eksilir. “ Buhârî, Hars 3, Bedü’l-halk 17, Zebâih 6; Müslim, Müsâkât 50-54, 57, […]

Mescide tükürmeyin

MESCİDE TÜKÜRMEYİ YASAKLAMAK, MESCİDDE GÖRÜLEN TÜKRÜĞÜN GİDERİLMESİNİ VE MESCİDLERİN HER TÜRLÜ PİSLİKTEN ARINDIRILMASINI TAVSİYE ETMEK 1697. Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Mescide tükürmek bir günahtır; kefâreti de onu ortadan kaldırmaktır. “ Buhârî, Salât 33; Müslim, Mesâcid 49. Ayrıca bk. Nesâî, Mesâcid 30 1698. Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet […]

Kötü koku ile mescide gelmeyin

İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem sarmısağı kastederek şöyle buyurdu: “Kim şu bitkiden yemişse, mescidimize yaklaşmasın!” Buhârî, Ezân 160, Et’ime 49; Müslim, Mesâcid 68 1706. Enes radıyallahu anh’ den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim şu bitkiden yemişse, yanımıza yaklaşıp bizimle beraber namaz kılmasın!” […]

Allah'tan başkası adına yemin etmek

PEYGAMBER, KÂBE, MELEKLER, GÖKYÜZÜ, ECDAT, HAYAT, RUH, BAŞKAN, SULTANIN HAYATI, SULTANIN NİMETİ, BİR KİMSENİN TÜRBESİ VE EMANETE YEMİN ETMENİN YASAK OLUŞU 1711. İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Şüphesiz ki Allah Teâlâ sizin babalarınızın adı ile yemin etmenizi yasakladı. Yemin etmek isteyen kimse Allah’ın adı ile yemin […]

Yalan yere yemin etmek büyük günahtır

İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Müslüman bir kimsenin malını elinden almak için yalan yere yemin eden kimse, Cenâb-ı Hakk’ın gazabına uğramış olarak O’nun karşısına çıkar. “ İbni Mes’ûd der ki: Sonra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Azîz ve Celîl olan Allah’ın Kitabı’ndan kendisinin bu sözünü tasdik […]

Alışverişte doğruda olsa yemin etmeyin

Ebû Hüreyre radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittim dedi: “Yemin, malın sürümünü artırır; fakat kazancın bereketini giderir. “ Buhârî, Büyû’ 26; Müslim, Müsâkât 131. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Büyû’ 6; Nesâî, Büyû’ 5    Ebû Katâde radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Alış verişte çok […]