İSLAM ALİMLERİ

İmam Alusi ve ilmi kudreti

28 Temmuz 2017

İsmi, Mahmûd b Abdillah b Mahmûd el-Hüseynî el-Âlûsî el-Bağdadî’dir Âlûsî’nin, künyesi kaynaklarda “Ebu’s-Senâ”, lakabı ...