İSLAM ALİMLERİ

İmam Alusi ve ilmi kudreti

28 Temmuz 2017

İsmi, Mahmûd b Abdillah b Mahmûd el-Hüseynî el-Âlûsî el-Bağdadî’dir Âlûsî’nin, künyesi kaynaklarda “Ebu’s-Senâ”, lakabı ...

Celaleddin Suyutî Kimdir

29 Kasım 2015

Asıl adı Abdurrahman'dır. Celaleddin lakabı babası tarafından kendisine verildi. Künyesi, Celaleddin Ebü'l-Fazl Abdurrah...