MENKIBELER

KEŞKE YARDIM ETSEYDİM!

23 Eylül 2011

Abdullah-ı Mürteiş, evliyâ-yı kirâmdan Şiddetle kaçınırdı, şüpheli ve haramdan. Dünyâya zerre kadar, vermez idi bir de...

ŞEYTAN OYALAMAK İSTER

23 Eylül 2011

    İsmi Muhammed olup, lakabı Şemsüddîn'dir. 1417 (H. 820) senesi Berât gecesinde Rûc köyünde doğdu.    Muhamme...

HASTALIK NİMETTİR

23 Eylül 2011

Abdullah-ı Dehlevî, şânı büyük bir velî, Meşhurdu halk içinde, bir çok kerâmetleri. Bir gün biri gelerek, mübârek huzû...

SÖVÜYORDU TALEBESİ OLDU

23 Eylül 2011

   Sivas doğumlu olup,  İstanbul'da yetişen büyük velilerden olan Abdülehad Nuri Efendi'nin şu menkıbesi meşhurdur.   ...