MENKIBELER

AT HIRSIZININ HİKAYESİ

23 Eylül 2011

   Abdullah-ı İlâhî'nin sohbetleri çok tesirli ve faydalı olurdu. Sohbetlerinde ve diğer zamanlarda herkesin gönlünü alm...

BEN ÖLÜYÜ DİRİLTEMEM

23 Eylül 2011

    Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin yetiştirdiği velîlerden. İsmi Abdullah'tır. Herâtlı olduğu için Herâtî ve...

ÖNCE NEFSİ TERBİYE

23 Eylül 2011

    Abdullah Haydari Hazretleri;    İlim ve edebiyâttaki bu yüksek derecesi sebebiyle Bağdâd'a Hanefî müftüsü ola...

PARMAĞINI ISIRAN TALEBE

23 Eylül 2011

  Abdullah-ı Ensârî, talebelik yıllarını şöyle anlatır:    "Kışın cübbem yoktu. Hava da çok soğuk idi. Evimde ancak...

BİTMEYEN AKÇE

23 Eylül 2011

    Resulullah Efendimiz'in soyundan gelen ve manevi bir talimatla Bursa'ya gelip burada yaşayan Emir Sultan Hazret...

TEVAZUNUN BÖYLESİ

23 Eylül 2011

Evliyânın büyüğü, "Abdülazîz Dîrînî", Yayıp kuvvetlendirdi, Allah'ın dînini. Bin iki yüz on altı, yılında doğan bu zât...

DAVETE İCABET ETMEK

23 Eylül 2011

    On yedinci yüzyıl Anadolu velîlerinden. İsmi Ahmed, mahlası Gavsî'dir. Gavsî Ahmed Dede diye meşhur olmuştur. M...

KALP KAPILARINI AÇARLAR

23 Eylül 2011

   Anadolu velîlerinin meşhurlarından Muhammed bin Ali. Feyzullah lakabı ile meşhurdur. Şimdi Bulgaristan sınırları için...