PEYGAMBERİMİZİN HAYATI

Ehl-i Beytin Fazileti

13 Ocak 2013

Ehl-i beyt, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın bütün aile fertlerine denir. Mübarek hanımları, kızı Hazret-i Fa...

Peygamberimizin Vefatı

26 Nisan 2012

Peygamber Efendimiz, Veda haccından sonra ahiret hazırlıklarına başlamıştı. Hicretin on birinci yılı Sefer ayının son gü...

Vedda Haccı

26 Nisan 2012

Hicretin onuncu yılında Veda Haccı olmuştur. Şöyle ki: Zilhicce ayına on gün vardı. Hazret-i Peygamber Efendimiz hac far...

Tebuk Savaşı

26 Nisan 2012

Hicretin dokuzuncu yılı idi. Romalıların Şam'da İslama karşı büyük bir ordu hazırlamış oldukları haberi geldi. Bunun üze...