Kategori: YOLUNDAYIZ YA RESULALLAH

Ehl-i Beytin Fazileti

Ehl-i beyt, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın bütün aile fertlerine denir. Mübarek hanımları, kızı Hazret-i Fatıma ile Hazret-i Ali ve bunların evlatları olan Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin, onların çocukları ve kıyamete kadar gelecek torunlarının hepsine de Ehl-i beyt denir. Hatta Peygamberimizin temiz soyunun bağlı olduğu Haşimoğullarına da Ehl-i beyt denir. Eshab-ı kiramdan Selman-ı Farisi de […]

HAZRETİ ALİ’Yİ 3 HALİFEDEN ÜSTÜN GÖREN İMAMIN İBRETLİK HİKAYESİ

    İstanbul’da Mustafa Paşa Camiinde nasihat eden, Sümbül Efendi dergâhında şeyh olan hasan Efendi rivayet eder.    Arabistan’da seyahat ederken, Hasan-ı Basri’nin mezarını ziyaret etmek niyeti ile Basra’ya vardım. Hace Ahmed derler bir mü’min kimsenin odasına misafir oldum. Konuşma esnasında Hace Ahmed rivayet etti ki:    Şehrimizde Yahya adlı bir imam var idi. Gayet ilim […]

HAZRETİ MUAVİYE RADIYALLAHU ANH’IN FAZİLETLERİ

   Hazreti Muaviye Radıyallahu anh. Gözümüzün nuru sahabe efendilerimizden. Miladi 604 Yılında Mekke’de doğdu. Babası Ebu Süfyan, annesi ise Hind’dir. Mekke’nin fetholunduğu gün babası ile birlikte müslüman olmuştur.    Bu gün bu büyük sahabeyi tahkir eden bazı Ehli Sünnet dışı mezhepler vardır. Türkiye’de İlahiyatçı geçinip “Ben onu sevmek zorunda mıyım” diyen hatta “Ezandan rahatsız oluyordu” […]

ALLAH’IN SEVDİĞİ VE BUĞZETTİĞİ 3 KİŞİ

   Ebû Zer radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu anlatıyor:    Allahü Teâlâ üç kişiyi sever, üç kişiye de buğz eder. Allah’ın kendilerini sevdiği üç kişi şunlardır:    1- O kimse ki, bir adam bir kavme gelip, onlardan kendisi ile onlar arasında bulunan bir yakınlığa dayanarak değil, Allah rızası için bir şey istemiş, fakat bu […]

Ölüm de ölümü tadacak – Ölümsüzlük ilan edilecek

Ebû Said radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğunu bildiriyor: Kıyamet gününde ölüm, ak ve kara renkli bir koç şeklinde getirilir ve cennet ile cehennem arasındaki sur üzerinde bırakılır. Sonra bir ses: — Ey cennet ehli! diye nida eder. Cennettekiler başlarını kaldırıp bakınca yine aynı ses: — Şunu tanır mısınız? diye onlara sorar. Cennet ehli, hepsi […]

Kafirlere cehennemden kurtuluş yok!

   Putperestliğe ahlak dini diyenlerin okuması gereken bir hadisi şerif. Puta tapan kafir, bir Peygamber babası da olsa şirk içinde ölmüş ise kurtuluşu yoktur.    Ebû Hureyre radıyallahu anh, Peygamber Aleyhisselamın şöyle buyurduğunu anlatır: İbrahim aleyhisselâm kıyamet gününde babası Âzer’le yüzü tozlu ve karanlık bir halde karşı karşıya gelecek ve kendisine: — Ben sana, bana […]

İNSANLARI ŞERDEN UZAKLAŞTIRMAK SADAKADIR

  Cemaatimiz başta olmak üzere birçok ehli sünnet alimlerimiz hakikatleri anlatarak insanları özellikle diyalog, reform, ılımlı İslam ve Ehli Sünnet inancına karıştırılmaya çalışılan bidatlerden sakındırmaya çalışıyor. Resulüllah Efendimizin bu hadis-i şerifinden anlıyoruz ki bu iş bir sadaka hükmündedir. O halde tam gaz devam inşallah… Ebû Zer radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâma hangi amelin daha faziletli […]

ZALİM HÜKÜMDAR VE SARE VALİDEMİZ

Ebû Hureyre radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu anlatır:    İbrahim aleyhisselâm üç yerden başka, yalan söylememiştir ki, bunlardan ikisi Allah rızâsı hakkındadır. Bunlardan biri “ben hastayım”, ikincisi de “hayır, bilakis bu işi o putların büyük olanı yapmıştır” demesidir. Üçüncüsü ise, zevcesi Sâre ile beraber zalim bir hükümdarın memleketine gelmişti. Sâre, zamanının en güzel kadınlarından […]

SONRASI YİNE ÖLÜM!

    Ebû Hureyre radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu anlatıyor:    Ölüm Meleği Azrail aleyhisselâm, Allah’In nazlı kulu Hazreti Musa’ya gönderilmişti. Musa aleyhisselâm, karşısına çıkar çıkmaz Azrail’in gözüne bir tokat attı ve gözünü kör etti.    Azrail aleyhisselâm, Hazreti Allah’a geçen hadiseyi nakletti ve: – Ey Rabbim, beni ölümü istemeyen bir kuluna gönderdin, dedi. […]

ETTEN SİPER

Enes radıyallahu anh anlatıyor:    Uhud muharebesinde Allah’ın Resulünün etrafındaki savaşçılar hezimete maruz kalmışlardı. Fakat Ebû Talha radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmın önünde kalkanı ile kendisini korumaya devam ediyordu. Ebû Talha usta bir atıcı idi. Oku yaydan şiddetli bir şekilde fırlatırdı. O gün elinde iki veya üç yay kırılmıştı. Oradan elinde bir ok torbası ile bir […]