Adaletname nedir

Osmanlı'da Adaletname

20 Nisan 2014

Kânunları uygulamakta, görevlerini kötüye kullanan idarecileri îkâz için veya tahta çıkan halîfe veya pâdişâhların devle...