Alâeddîn-i Sâbir

KÜÇÜK EVLİYA

23 Eylül 2011

   Alâeddîn-i Sâbir hazretleri.... Hindistan evliyâsının büyüklerinden. 1196 (H.592)'da Rebîülevvel ayının on dokuzuncu ...