Etiket: Allah’a iman

Din ile iman arasındaki fark nedir?

   Din, “Cenab-ı Hakk’ın va’z ettiği ilahi bir kanundur ki, akıl sahiplerini kendi ihtiyarları ile neticesi hayır olan şeye sevk (ve teşvik) eder.” İman da, “Peygamber Efendimiz’i (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Allah (Celle Celaluhu) tarafından getirdiği kesinlikle bilinen şeylerin tamamında tasdik etmek”ten ibarettir.

Allah'tan başkasına secde caiz olmadığı halde, meleklerin Adem Aleyhisselam'a secdesi nasıl caiz olmuştur?

Meleklerin Adem Aleyhisselam’a secde etmeleri, kendi arzularından doğmuş değildir. Bu secde, Cenab-ı Hakk’ın emriyle olmuştur. Allah’ın (Celle Celaluhu) emriyle ve yüce Halıkımızın Hazreti Adem’in (Aleyhisselam) vücudunda tecelli eden ilahi kudret ve kemalatı önünde secde etmişlerdir. Bu sebeple yaptıkları secde Allah’ın (Celle Celaluhu) emriyle olduğu için, Allah’a (Celle Celaluhu) yapılmış olmaktadır. Diğer bir ifade ile bu […]

Allah’a iman nasıl olmalıdır? Allah’a nasıl inanmalıyız?

   Allah’a iman, Allah’ın varlığına, birliğine, O’nun kemal sıfatlarına sahip olup, tek başına ibadete layık olduğuna tam anlamıyla kalbinden inanmaktır. Bu, İslam akidesinin temeli ve özüdür.    Allah’a iman O’nun varlığına iman etmeyi ihtiva eder.Şanı yüce Allah’ın varlığıma fıtrat, akıl, şeriat ve duyular delalet etmektedir. Tabiki Allah’a inanmak için evvela onu tanımak lazımdır. Yahudi ve […]