Allah'tan başkasına secde caiz olmadığı halde, meleklerin Adem Aleyhisselam'a secdesi nasıl caiz olmuştur?

Meleklerin Adem Aleyhisselam’a secde etmeleri, kendi arzularından doğmuş değildir. Bu secde, Cenab-ı Hakk’ın emriyle olmuştur. Allah’ın (Celle Celaluhu) emriyle ve yüce Halıkımızın Hazreti Adem’in (Aleyhisselam) vücudunda tecelli eden ilahi kudret ve kemalatı önünde secde etmişlerdir. Bu sebeple yaptıkları secde Allah’ın (Celle Celaluhu) emriyle olduğu için, Allah’a (Celle Celaluhu) yapılmış olmaktadır. Diğer bir ifade ile bu secde, teabbüdi değil, hürmetle bir eğilmedir.

PAYLAŞ