De ki: “Onu bırakıp da ilâh diye ileri sürdüklerinizi çağırın. Onlar