Görüntülü Telhıs

Telhis Dersi – 8

18 Ocak 2016

Müsnedun ileyhin marife olması bazen özel isimle olur, bazen ismi işaretle olur, bazen lif-lam lı olur.. https://ww...

Telhıs 11

18 Ocak 2004

Takdim tahsisi ifade eder, Sekkaki iki şart getirdi ve nekreyi marifeden ayırıp manaca failin takdimine cevaz verdi, hal...