Telhıs – 7 İsnadı Aklinin Kısımları – Müsnedun ileyhin Hazfi

Akli isnadın kısımları. Müsnedün ileyh olan mübteda veya failin hazfedildiği bazı yerler.

PAYLAŞ