İman azalıb çoxalar mı?

İman azalıb çoxalmaz

24 Nisan 2013

Sual: İman azalıb çoxalar mı? CAVABİmam-ı Rəbbani həzrətləri buyurur ki:İman qəlbin təsdiqi və qəlbə yaxın olduğ...