Akabe Ne Demektir?

Sarp yokuş, tehlikeli geçit, geçilmesi ve aşılması zor olan dağ yolu, tepe anlamında Arapça bir kelimedir. Özel olarak da Hicaz…

Devamı Akabe Ne Demektir?

AHKEMÜ’L-HÂKİMİN NE DEMEKTİR?

Hâkimler hâkimi, en büyük ve en üstün hâkim. En doğru hükmeden, hükümlerinde en üstün olan ve kendisinden başka hüküm koyanların…

Devamı AHKEMÜ’L-HÂKİMİN NE DEMEKTİR?

AHKÂMU’Ş-ŞER’İYYE Ne Demektir

İslâm’ın ortaya koyduğu bütün şer’i hükümler. İslâmî hükümlerin bütününü içine alan hükümler manzumesi olarak kabul edilen şer’î hükümler; itikâdî, amelî…

Devamı AHKÂMU’Ş-ŞER’İYYE Ne Demektir

Ahir Zaman ne demektir?

Ahir zaman ne anlama gelir?

Devamı Ahir Zaman ne demektir?

Ahfad nedir?

Ahfad ne anlama gelir?

Devamı Ahfad nedir?

Ahd-i Cedîd Nedir?

Ahdi Cedid ne demek?

Devamı Ahd-i Cedîd Nedir?

Ahd-i Atik Nedir?

Ahdi Atik ne anlama gelir?

Devamı Ahd-i Atik Nedir?

AHBÂR Ne demektir?

Ahbar kelimesi ve anlamı

Devamı AHBÂR Ne demektir?

Âfâk ne demek?

Afak kelimesinin anlamı

Devamı Âfâk ne demek?

Âdil-i Mutlak ne demek?

Adili Mutlak neye denir?

Devamı Âdil-i Mutlak ne demek?

Âdâb Nedir?

Edebin çoğulu olan adap ne demektir?

Devamı Âdâb Nedir?

Âdile ne demektir?

Adile ne anlama gelir?

Devamı Âdile ne demektir?

Acz Nedir? Aciz ne demek?

Aciz ne demek?

Devamı Acz Nedir? Aciz ne demek?