İslam Ansiklopedisi A Harfi

Akabe Ne Demektir?

23 Temmuz 2013

Sarp yokuş, tehlikeli geçit, geçilmesi ve aşılması zor olan dağ yolu, tepe anlamında Arapça bir kelimedir. Özel olarak d...

Ahir Zaman ne demektir?

23 Temmuz 2013

-Son zaman manasındadır. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in İslâm'ı tebliğinden başlayıp kıyametin kopmasına kadar geçece...

Ahfad nedir?

23 Temmuz 2013

Torunlar. "Hafîd" kelimesinin çoğulu olup, bir kimsenin sonuna kadar olacak çocuklarını ihtiva eder. Şöyle ki, oğul...

Ahd-i Cedîd Nedir?

23 Temmuz 2013

Yeni ahid, yeni sözleşme. Hristiyanlara göre, putperestliğe sapan yahudîlerin bu durumlarına acıyan Cenâb-ı Allah, ...

Ahd-i Atik Nedir?

23 Temmuz 2013

Eski ahid, eski sözleşme. Ehl-i kitap yani yahudî ve Hristiyanlarca kutsal sayılan kitaplardan bir kısmı. Ahdi ...

AHBÂR Ne demektir?

21 Temmuz 2013

Yahudi âlimleri ve din adamları hakkında kullanılan Kur'anî bir tabir. Hahamlar. Yahudiler, Ahbâr kelimesini bel...

Âfâk ne demek?

21 Temmuz 2013

Ufuklar, gök ile yerin birleşmiş gibi göründüğü yer, kenar, sınır, etraf, dış dünya. Ayrıca Âfâk, objektif kelimesi...

Âdil-i Mutlak ne demek?

21 Temmuz 2013

Mutlak ve hakiki adâlet sahibi. Yegâne mutlak adalet sahibi Allah'tır. Allah herkese yaptığının karşılığını verir. ...

Âdâb Nedir?

21 Temmuz 2013

Ahlâk, terbiye ve nezâket kuralları. Birini ziyafete davet etme mânâsını ifade eden edep, İslâm'ın güzel saydığı sö...

Âdile ne demektir?

21 Temmuz 2013

Doğru olmak, düzeltmek, eşitlemek anlamlarına gelen bir İslâm miras* hukuku terimi. Belirli hisse sahiplerinin (ash...

Acz Nedir? Aciz ne demek?

21 Temmuz 2013

Bir nesneye gücü yetmemek, kudreti olmama durumu, güçsüzlük, kifâyetsizlik. Bu sıfatları üzerinde bulunduran kimsey...