İslam Ansiklopedisi A Harfi

Âcir Nedir?

21 Temmuz 2013

Kiraya veren, kira akdinde kiralananın sahibi, iş akdinde işçi anlamına gelen bir terimdir. Âcir, kira veya iş ...

Abadile Nedir?

21 Temmuz 2013

Adları Abdullah olan fakîh ve muhaddis dört sahâbî. Abâdile, Abdullah kelimesinin çoğulu olup "Abdullahlar" anlamın...