kim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harb ilân ederim