mürid kardeşinin başını kesmedikçe ve annesi ile evlenmediği sürece tarikattaki makamlarda ilerlemeyeceği