Siz şeyhinizi Kur’an’ın önüne geçiriyorsunuz suçlamasına cevap

   Kendi hocalarının “pencersini” ve bakış açısını “vahyin penceresi” zanneden ilimden yoksun cahiller bizlere bazı söylemlerle saldırıyorlar. Ara ara bu söylemlerini gündeme getirip cevap veriyoruz. İşte onlardan bir tanesi.

ŞEYHİNİZİ KUR’AN’IN ÖNÜNE GEÇİRİYORSUNUZ
   Hocasını eleştirdiğimiz zaman, sapıklığını gündeme getirip reddiye yaptığımız zaman kuyruğuna basılmış kedi gibi ciyaklamaya başlıyorlar ve “Siz hocalarınızı ve şeyhlerinizi Kur’an’ın önüne geçirmişsiniz” diyorlar.
Acaba kim hocasını Kur’an’ın önüne geçirmiş şimdi göreceğiz…

KENDİ YAPTIKLARINI BİZE YÜKLÜYORLAR
   Aslında kendilerinin bizatihi gözümüzün içine baka baka yaptığı işle bizi suçluyorlar. Neden? Çünkü böylelikle kendi sapıklıklarını perdeliyorlar.
Sapıklıklarını perdeleyip kendilerince bizi de cevap veremeyecek, suçluluk psikolojisine bürünecek bir hale sokmaya çalışıyorlar.

KUR’AN NE DİYOR SİZ NE YAPIYORSUNUZ
   Bizim Hocalarımız ve Şeyhimiz bizi her daim ilme teşvik ediyor. İslami ilimleri temelinden okuyarak zirveye ulaşmamız için gayret ediliyor. Bunların bütün gayesi ise Kur’an’ı Kerimi ve ondan neşet eden ilimleri daha iyi anlayabilmektir.
Bizim Hocalarımız ve Şeyhimiz bizi Kur’an-ı Kerimde üzerinde en çok durulan şeye “Allah ve Resulüne itaate” sevkediyor ve teşvik ediyorlar. Kendilerini değil Resul’ü rehber edinmemiz için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta öncelikle kendileri hayatlarında bütün ayrıntılarıyla tatbik edip bize örnek oluyorlar.

Peki siz ne yapıyorsunuz?
   Öncelikle ilim okumuyorsunuz. Temel İslami ilimlerden uzaksınız. Cehaleti arkadaş edinmişsiniz.
   Kur’an-ı Kerim “Resule itaat edin, Resule itaat Allah’a itaattir” buyuruyorken siz Resul’e değil de Hocanıza itaat ediyorsunuz.
   Mesela bir ayeti anlamak istediğiniz de Peygamberimize müracaat etmek yerine “hocanıza” bakıyorsunuz. Hocanız da “Peygamber Kur’an’ı tefsir edemez” diye inandığı için kendi görüşlerini, kendi anladıklarını size anlatıyor. Hocanız size ayeti nasıl anlatırsa öyle anlıyorsunuz.

 Yani siz “Resul’ü” değil de Hocanızı rehber edinmişsiniz, “Resul’e” değil de “hocanıza” itaat ediyorsunuz.
   Demek oluyor ki siz hocanızı Kur’an’ın önüne geçirmişsiniz…
   Kur’an “Resule itaat edin, O’nda sizin için örnek var” vs. buyururken siz Peygamberimizi (haşa) bir kenara itip hocanıza itaat ediyorsunuz.

   Kur’an’ı Kerimde Rabbimizin ne buyurduğuna değil “hocanızın ne anladığına” bakıyorsunuz, hocanız “benim kalbim bu manayı işaret ediyor” dediğinde siz de o manayı kabul ediyorsunuz. (ilimden uzak olduğunuz için Kur’an ile çeliştiğinizi de anlamıyorsunuz)

   Bir kimse Kur’an’a küfretse, Peygamberimizi aşağılasa, İslam’a kin kussa sesiniz çıkmıyor ama hocanıza dokunduğumuz zaman hemen savunuyor ve saldırıya geçiyorsunuz.

   Hocanızı adeta ilan edilmemiş bir Peygamber edinmişsiniz haberiniz yok.

Kim hocasını Kur’an’ın önüne geçirmiş? Kim hocasını Resul’ün önüne geçirmiş anlaşılıyor mu?
www.ihvanlar.net

PAYLAŞ