Müşaare

Müşaare Nedir?

27 Mart 2014

Müşaare: Karşılıklı şiir söyleme. Edebiyat araştırmacıları müşaareyi üçe ayırır: 1. Bir divan şairinin manzum eserine d...