Müslüman Olan papazlar

BİZE GEL, BİZE!

23 Eylül 2011

   Evliyânın büyüklerinden. İsmi Adiyy bin Müsâfir bin İsmâil Hakkârî, künyesi Ebü'l-Fedâil, lakabı Şerefüddin'dir. Soyu...