Rabıta hakkında akli deliller

Rabıta şirk midir?

27 Nisan 2015

   İngilizler, Müslümanların elinden Kur'an-ı Kerimi almaya yani onları Kur'andan uzaklaştırmaya yemin etmişlerdi. Müslü...