Şair baki şiirleri

Şair Bakî kimdir?

22 Nisan 2014

On altıncı asır dîvân şâiri; âlim, müderris ve kazasker. Asıl adı Mahmûd Abdülbâkî’dir. Babası Mehmed Efendi, Fâtih Câmi...