Sebki Hindi

SEBK-İ HİNDÎ nedir?

27 Mart 2014

Divan edebiyatında kullanılan bir üslup. Terim, "Hint tarzı, Hint üslûbu" anlamına gelir. Türk edebiyatına XVII. İran şa...