Sürre Alayı nedir

Sürre Alayı nedir?

26 Haziran 2017

Halifeliğin Osmanlılara geçişinden, yani Yavuz Sultan Selim’in Mısır Sefer-i Hümâyunu sonrasından itibaren, Osmanlı Devl...