Eski TRT’nin hoca düşmanlığı

DEVLETİN İKİ KURUMU
Cami görevlileri T.C devletinin birer resmi memurudurlar.Meclislerden çıkan kanunları verdiği yetkilerle görev yaparlar. TRT’de aynı devletin bir birimidir.Ancak bu birim aynı devletin bir sınıf memurunu yaptığı yayınlarla herkesin nefret edeceği bir şekil ve tipe sokarak milyonlara takdim eder.

Misal olması için bu iğrenç tavrın bazılarını burada zikredelim, İnşallah kıpırdanışa vesile olur.

”HALİDE EDİP ADIVAR”
Halide Edip Adıvar’ın “Vurun Kahpeye” isimli romanı filim yapıldı.Filmde, din hizmetlisi, “mahalle hocası” adı altında vatan ve milletine ihanet eden, kendi çıkarı doğrultusunda fetvalar veren, içki içen, zina eden, seyrek sakallı, elma gözlü, şişkin göbek üzeri beli kuşaklı, elinde tesbih, başağı şalvarlı, gerici, pejmurde kıyafetli, hülasa, herkesin nefret edeceği bir şekil ve tipe sokuluyor.Bu film senede bir kaç defa tamamen ve kısmen çeşitli vesilelerle televizyondan gösteriliyor.
Cübbesiyle sarığıyla yukarıda çizdiğimiz tipe sokulan mahallenin imamı filimde, İstiklal mücadelesine katılan bir askerin öğretmen eşinin başına ilk taşı vurmak suretiyle: “Vurun Kahpeye” diye bağırarak,şeriat adına halkı cinayete teşvik ederek öğretmeni öldürtüyor. Bir zaman sonrada öğretmenin eşi harbten dönüyor.
Bu filmin muhtelif vesilelerle tekrar tekrar ekrana getirilmesi binlerce öğretmen ve onlarda okuyan milyonlarca çocuğun, din hizmetlisine katil nazarıyla bakmasına sebep teşkil edeceğine şüphe yoktur.

ÇOCUĞUN ZİHNİNDE Kİ KATİL HOCA
Herkes biliyor ki,bugün Türkiye’de görevi esnasında vaiz ve İmam-Hitplerimiz,görevi başında ve dışında  da sarık Diyanet İşleri Başkanımız cübbe ve sarık giymektedir.Herhangi bir vesile ile cübbeli ve sarıklı kimseyi gören çocuğun parmağı ile göstererek;
-Öğretmenin kafasına taşla vuran şu adam değil mi? diye nefretle anne-babasına soru sormaz mı?Dine ve o dinin hizmetlisine karşı nesillerin kalbine nefret tohumlarını eken televizyon başta olmak üzere bu politikayı takip eden basın-yayına karşı müslümanların ve onların önderleri durumunda olan din hizmetlilerinin tedbiri ve tepkisi nedir? Bu mutlaka tesbit edilmelidir.

M.C KUTAY -ÜÇ İSTANBUL-
Aynı temayı M.C Kutay’ın “Üç İstanbul” adlı eseri milyonlar ödenerek 1984 yılında renkli olarak filme alındı.Aynı televizyon ekranlarından milyonlara gösterildi. Filmde “hoca” lakabıyla anılan cübbeli,sarıklı kimse, cübbe ve sarığı ile meyhanede içki içiyor ve bir genelev kadınıyla ilişkiye giriyor…..gösterildi.

Aslı esası olmayan olaylarla çeşitli vesilelerle bilhassa miladi yılbaşı gecelerinde,milli bayram gün ve gecelerinde,bazı şahısların anılması zamanlarında devam edip durmaktadır.

MELEKETİ HOCALAR KURTARDI
Bu memlekete en büyük hizmeti dine hizmet edenler yapmıştır.Bunun misali milyonları bulur.Birkaçını şöyle zikredebiliriz;

—Kahraman Maraş’ın kurtuluşuna vesile olanlar Sütçü İmam,Ali Sezai Efendi,Rıdvan Hocalardır…

—Yunanlılar’ın işgal kuvvetlerinin memleketimize girmesine, Rumların ihanetinde onlara ilk karşı koyan Keşan Müftüsü Reşid Hoca Efendi dir…

—Biga’da düşmana karşı halkı harekete getiren Koca Müftü lakabıyla anılan Mehmed Hamdi Efendi’dir…

—Yunan işgalinde halkı direnmeğe çağıran ve en çnde arslanlar gibi çarpışan Denizli Müftüsü Ahmed Hulusi Efendi,Çal Müftüsü Ahmed İzzet Efendi,Saray müftüsü Ahmed Şükrü Efendi’dir….

—İstiklal Savaşında en önde dine hizmet edenler bulunmuştur.Burhaneddin İlhan Hocaefendi,Hacı Hafız Mustafa Nuri Hocaefendi,Hoca İbrahim Beyazıd Hocaefendi,Edremit Müftüsü Fazıl Efendi,İbrahim Akgün Hocaefendiler bunlardan bir kaçıdır.

Bu memleketin asıl sahipleri ve kurtarıcıları dine hizmet edenlerdir.Ecdadımız dinin yaşanması için şehid olmuşlardır.

Din görevlileri Federasyonu, Diyanet işleri başkanlığı, İlahiyat yetkilileri, resmi gayri resmi din görevlileri ve ben müslümanım diyen inanmışların tamamı…bu tür yayınların yapılmaması için harekete geçse kimse ne dine,ne dinin görevlisine hakaret etme cesaretini bulamaz…

“Mü’minlerin tembelliği fasıkların hakimiyetini hazırlar”

www.ismailaga.info

PAYLAŞ
Etiketler