İmansız Ölmenin Sebepleri nelerdir?

Bazı insanlar Kelime-i Şehadet getirip kurtulacaklarını zannederler.Bunu da ”Kalbinde zerre kadar iman olan cennete gider” hadisi şerifine bağlarlar.

Evet kalbinde zerre kadar imanı olan cennete gidecektir ama imanını kurtarabilirse. Yani imanını kurtaranlar, varsa günahlarının cezasını çeker yahut Allah’ın merhameti ile kurtulurlar.Ancak imanı kurtarma meselesi var. Ve bu çok mühim bir mesele.
Niçin bu kadar korkuyorsun diye sorduklarında büyük veli Hasan-ı Basri (rahmetullahi aleyh) buyuruyor ki: ”beş tane hocam kollarımın arasında imansız gitti ben nasıl korkmayayım ki!”

İşte imansız gitmeye (hafazanallah) ebedi cehenneme düşmeye sebep olan şeyler:

1-Yaramaz itikat (ehli sünnet vel cemaat itikadından çıkmak)
2-Zayıf iman
3-Dokuz azasını (eller, ayaklar, gözler, kulaklar, ağız) doğru yoldan çıkarmak
4-Günahında ısrar etmek (pişman olmamak – tövbe etmemek)
5-İslam nimetine şükretmemek (müslüman olduğuna şükretmemek)
6-İmansız gitmekten korkmamak
7-Hakızlık yapmak – zulmetmek
8-Sünnet üzere okunan ezan-ı Muhammedi’yi dinlememek
9-Annesine ve babasına asi olmak
10-Çok çok yemin etmek
11-Namazda 5 yerde (rukuda, rukudan kalkıp ayakta beklerken, secdede ve iki secde arasında otururken hakkını vermek ve namazda acele etmemek)  tadil-i erkanı (erkanına riayet etmeyi) terketmek.
12-Namazı değersiz bir iş gibi tutmak.(namazı ardan çıkarılması gereken bir şeymiş gibi görmek)
13-İçki içmek
14-Mümin kardeşine eziyyet etmek
15-Yalan yere evliyalık satmak (sahte şeyhlik yapmak)
16-Günahını unutmak (işlediği günahı umursamamak)
17-Kendini beğenmek
18-İlim ve amelim çok demek (ilmini ve amelini çok görmek)
19-Münafıklık yapmak
20-Hased etmek
21-Hocasının şeriata muhalif olmayan emirlerini tutmamak
22-Bir adamı tecrübe etmeden (bilip bilmeden) ‘bu adam iyidir’ vs.. demek
23-Yalan söylemeye devam etmek
24-Alimlerden uzak durmak – kaçmak
25-Erkekler ipek giymesi
26-Bıyıklarını sünnete göre kısaltmamak (alevilerin ve koministlerin bıyık şekli – bıyığın ağıza kadar gelmesi)
27-Gıybet yapmaya devam etmek
28-Komşusuna eziyyet etmek
29-Dünya işi için sinirlenmek – gazaplanmak
30-Faiz yemek
31-Sihirbazlık yapmak
32-Elbisesinin yenini ve eteğini uzun tutmak (elbisesini kibre sebep olacak şekilde giymek)
33-Allah’ın sevdiğini sevmemek ve sevmediğini sevmek (kafirlere sevgi beslemek gib…)
34-Akrabayı ziyareti yapmamak
35-Mümin kardeşine üç günden fazla dargın kalamak
36-Zina yapmaya devam etmek (bu günahdan vazgeçip tövbe etmemek)
37-Livata yapmak
38-Kendine livata yaptırmak
39-Hanımını yabancı erkeklerin bakışlarından korumamak (bu hanımının dış kıyafetini on göre ayarlamak ile olur)
40-İnsanları kötülükten sakındırmamak

Allah cümlemizi muhafaza buyursun….

PAYLAŞ