Sakal bırakmayanların asılsız iddialarına cevaplar

1-SAKAL SÜNNET OLMAYIP ARAPLARIN ADETİDİR…
Bazıları sakal sünnet değildir arapların adetidir.”Peygamber Efendimiz kendi kavmi sakallı olduğu için sakal bırakmış ve uzatılmasını emretmiştir, asrı saadete bakıldığında bütün müşriklerinde sakallı olduğu görülmüştür. Dolayısıyla Efendimiz bu hususta kavmine muhalefet etmemiştir” demektedirler…
Hatta bazı gafiller ”Efendimiz hayatta olsaydı O da sakalını traş ederdi” diyecek kadar ileri gitmiştirler.

Cevap olarak denir ki;
Rasulullah Efendimiz Arapların adet ettiği bir çok şeyi iptal etmiş,o devirde revaçta olan bir çok adete uymamış ve ümmetinin de uymasına razı olmamıştır.
Mesela dövme yapmak,saç ekletmek(peruk),çocukları öldürmek,kız çocuklarını diri diri gömmek, Beytullah’ı çıplak tavaf etmek gibi….
Eğer Rasulullah arap örf ve adetlerine bağlı olan biri olsaydı bu gibi bazı adetleri yasaklamaz veya serbest bırakmazdı.Sakalda bunlardan biridir.
Diyelim ki sakal bir adettir.Peki bu kimin adetidir?Bütün peygamberlerin istisnasız işlediği bir adetir.

Sakallarını hergün kazıyan ve bu iddiada bulunanlara soralım sakalı traş etmek kimin adetidir?Biz söyleyelim;Sakalsızlık Hind mecusilerinin adeti,kendini kadınlara benzetenlerin alameti,nihayet kokuşmuş batının ve kafirlerin geleneğidir.Bunun aksini kim iddia edebilir?

2-İMAN VE İSLAM SAKALDAN İBARET DEĞİLDİR.SAKAL KESMEKLE İNSAN KAFİR OLMAZ
Sakal traş etmeğe devam etmek büyük günahlardan biridir.İnsan bir günah sebebiyle imandan ve islamdan olmaz(çıkmaz).Nitekim bütün büyük günahlar böyledir.Kişi helal kabul etmeyerek işlediği herhangi bir günah sebebiyle kafir olmaz.Ehli sünnet itikadı budur.

Lakin Allah aşkına soruyoruz;
İman ve İslam Allah katında kabul ve sevimlilikte yeterli olsaydı islamın emir ve yasaklarına gerek kalır mıydı? Hadis kitapları hayır amellerine teşvik,kötü amellerden sakındırmayla dolu olur muydu? Günahkarlar kabir ve cehennem azabıyla tehdit edilir miydi?
Sakalını traş edenler; Efendimizin ”sakalını bırak” emrine boyun eğmeyip nefislerinin keyfine uymakta ve şeytanlarına itaat ederek düşmanlarını taklit etmekte ve Eendimizin emrini hafife almaktadırlar.
Şeyhul Meşayıh Et Tenhavi buyurmuştur ki:Sakal traşını güzel görerek tıraşa devam eden, sakal bırakmayı ar ve utanç vesilesi kabul ederek sakallılarla alay eden kişinin imanın sağlam kalması düşünülemez(mümkün değildir).
Sakal uzatmak bazı ahmaklar katında utanç vesilesi olsada bir müslümanın bu gibi beyinsizler yüzünden yapması gereken şeyi terketmesi caiz değildir.
Eğer biz insanların sözlerinden etkilenecek olursak imanımız dahi elde kalmaz.Çünkü kafirler islamı ve imanıda utandırıcı bir vasıf saymaktadırlar.

3-SAKALIN HAKKINI VEREMEM!…
Bir kısım insanlarda samimi olarak sakalın hakkını veremeyeceklerinin kanaatında olduklarından sakal bırakmadıklarını açıklamaktadırlar.
Bu anlayış yanlıştır. Çoğumuz namazın hakkını veremiyoruz,o zaman namazıda mı bırakacağız.”Efendim bizim kıldığımız namazlarda hayır yok.Namazlarımızda ne bir huşu,ne bir huzu(kalp huzuru)yok.Gelin elimize yüzümüze bulaştırmayalım,namaza yazık etmeyelim en iyisi namazı kılmayı bırakalım diyebilirmiyiz?..
Fıkıhta bir terim vardır’ ‘Bir şeyin hepsi elde edilmezse hiçbiri terk edilmez”

4-SAKALSIZ BAZI ALİMLERİN DELİL GÖSTERİLMESİ…
Bir müslümanın sakalsız olması hususunda titizlik gösterenlere karşı zamanın bazı alimleri delil gösterilmekte ve ”şu alimler sizin söylediğiniz hükümleri bilmiyorlar mı?Onlar niçin sakallarını kesiyorlar? Demek ki bu mesele sizin söylediğiniz gibi önemli değil”demektedirler.
Sakalını traş eden kim olursa olsun Rasulullah Efendimize isyan etmektedir. Hele ki böyle bir günah asla küçümsenemez.
Burada isimlerini açıklamayı uygun görmediğimiz bir kaç alimi örnek göstererek sakalını kazıyanlara diyoruz ki;

Başta Rasulullah olmak üzere yüz binlerce peygamberi,onların ashabını ve bu güne kadar gelen milyonlarca alimi ve Allah dostlarını örnek almıyorsunuz da niçin zamanın sonlarında çıkmış bir kaç kişiyi örnek alıyorsunuz? Allah’ın habibi ve sahabesi mi örnek alınmaya daha layıktır yoksa son zamanlarda çıkan bir kaç alim mi?

5-SAKAL SÜNNETTİR,SÜNNETİ TERKDE GÜNAH YOKTUR İDDİASI
Evvela derizki bu sakalın sünnet oluşu fazlalık bir sünnet değildir.Çünkü Efendimiz sakal bırakmayı emretmiştirki bu emir,vucup sakal bırakmanın vacip olduğunu ifade etmek içindir.

İkinci olarak deriz ki;vacip olmayan bir sünnet olduğunu kabul etsek Rasulullah sünneti terk edilmek için değil,biz onunla amel edelim,zahiren ve batınen o sünneti kendimize yakıştıralım diye meşru kılınmıştır.

Sahabeden Ubeyd Bin Halid buyuruyorki;
Bir kere ben Medine-i Münevverede gezerken arkamdan biri (İrfa’ izareke,feinnehü etka ve ebka)”Eteğini(entarinin alt kısmı) kaldır çünkü o takvaya daha yakın ve kalıcıdır.”buyurdu.
Bu sözü bana kimin söylediğine dönüp baktığımda birde ne göreyim o Resulullah imiş. Bunun üzerine ben,benim üzerimde bu hırka kandisinde siyah ve beyaz çizgiler bulunan(kıymetsiz ve gurura vesile olmayacak)bir şeydir dediysem de Resulullah “E maleke fiyyye esvetün” Senin için bende örnek yok mudur buyurdu.

6-SAKAL BIRAKMAK İÇİN HANIMDAN İZİN ALIMALIDIR
Çokları bu bahaneyi ortaya koymaktadır.Hasan (radıyallahuanh)den rivayetle peygamberimiz buyurmuşturki:”Allah’a isyan hususunda hiçbir mahluka itaat yoktur”.
Allah’u Teala’nın emrini yerine getirerek kapanan bir kadına kocası engel olamazken,kadın,yapılması gereken bir hükme nasıl karışabilir.Aslında müslüman bir kadın kocasına zorla sakal bıraktırmalıdır.

7-SAKAL BIRAKMAK 40 YAŞINDAN SONRA SÜNNETTİR
Mülüman bir erkek nasıl ki akıl baliğ olduktan sonra namaz kılmak,oruç tutmak farz ise ve mükellefse,yüzünde sakal bittiği zaman da uzatmak zorundadır.
Malesef son zamanlarda sakal bırakma işini ömrün son zamanlarına bırakıldığı için bir nevi ihtiyarlık alameti sayılmış ve bu şekilde şartlandırılmıştır…

8-SAKAL ÜZERİNDE ÇOK DURULMAMALI,ŞEKLE BU KADAR ÖNEM VERİLMEMELİ İDDİASI
Kimisi ”sakal üzerinde niçin bu kadar duruyorsunuz?İslam dini sakal bırakmaktan mı ibaret?Sakaldan önce nice meseleler var” demektedir.
Asıl biz onlara diyoruz ki;sakalsızlık hususunda niçin bu kadar diretiyorsunuz.Gelin sakalınızı bırakın,bir daha uğraşmayın.
Metruş bir şekle bürünmek için çaba sarfetmek çeşit çeşit malzeme kullanmak,bazen berberde saatlerce sıra beklemek,hergün kalkıp eline jileti alarak sanki bir ibadetmiş gibi sakal tıraşına vakit ayırmak şekilcilik olmuyorda,sakal bırakanların traşla uğraşmaktan kurtulup,etrafını düzeltmeye çok az bir vakit ayırması mı şekilcilik oluyor?

9-TEMİZLİK İMANDANDIR,BEN TEMİZLİK YAPIYORUM
Bu iddia sefahat/beyinsizlikten)kaynaklanan cahiliyyet iddiasıdır ki burada Efendimizin sakalı uzatma emriyle istihza alay etme ve Efendimizin yaptığı bir sünnetle alay etmektir ki bu sözün sahibi,vacibi bir pislik-haramı da temizlik saydığından kafir olmaktadır.

10-İSLAM KALP TEMİZLİĞİNE İTİBAR EDER,DOLAYISIYLA KALBİ TEMİZ OLAN SAKAL BIRAKMAYA MUHTAÇ DEĞİLDİR!
Eğer kalp temizliği Allah katında yeterli olsaydı Peygamber Efendimiz aza ile ilgili hükümler ortaya koymazdı.Erkeklere benzeyen kadınları,kadınlara benzeyen erkekleri,dövme yapan ve yaptıranı lanetlemezdi.
Sakalı kesmek kafirlere mahsus alametler olup bir çok hadisi şerifte nehyedilmiş,kötü amellerden olduğundan bunlar Allah’ın nazara almayacağı şeyler olmayıp,bilakis kesinlikle cezalandıracağı şeylerdir.

Ey Müslüman kardeş düşün! İnsaf ederek düşün! Hesap günü bu gibi boş hileler ve faydasız deliller sana yarayacak mı?
Yarın Allah’ın huzuruna toplanacağına inanan Müslümanlar, Rasulullah’ın sakalını traş edenlerin yüzüne bakmamasından hiç mi korkmazlar? Endişeye kapılmazlar?

PAYLAŞ